HELSENORGE

Nytt regionalt forskingsregister for psykisk utviklingshemma i Helse Fonna

Helse Fonna skal opprette eit regionalt forskingsregister for psykisk utviklingshemma. Dette er kanskje det einaste i verda.