HELSENORGE

Nytt e-læringsprogram om individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet har utvikla eit nytt E-læringspprogram for koordinator og individuell plan.

E-læringsprogrammet har tre modular:

Modul 1: Introduksjon til koordinatorrollen og individuell plan
Modul 2: Koordinatorrollen og individuell plan i praksis
Modul 3: Møteleiing

​Sjå Forklarende tekst - Nytt e-læringsprogram om individuell plan og koordinator (PDF) for meir informasjon og om kor du kan finne e-læringsprogrammet.