HELSENORGE

Møteplassar i Helseregion Vest

Regionalt kompetansesenter har sidan 2009 drifta faste møteplassar med kontaktpersonar og koordinerande einingar (KE) i kommunane og i spesialisthelsetenesta.

Hovudformålet med møteplassane er å legge til rette for samhandling mellom koordinerande eining (KE) og aktuelle samarbeidspartnarar for utvikling innan habilitering og rehabilitering.

​ Møteplass Helse Bergen HF​​
Regionalt mandat 

Organisering


​Møteplassar i øvrige HF


Fann du det du leita etter?