HELSENORGE

Møteplassar i Helseregion Vest

Regionalt kompetansesenter har sidan 2009 drifta faste møteplassar med kontaktpersonar og koordinerande einingar (KE) i kommunane og i spesialisthelsetenesta.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hovudformålet med møteplassane er å legge til rette for samhandling mellom koordinerande eining (KE) og aktuelle samarbeidspartnarar for utvikling innan habilitering og rehabilitering. 


Møteplass Helse Bergen HF

​Regional møteplass-webinar 2021​

Regional møteplass-webinar 2020Møteplass 2019Møteplass 2018

Mandat og medlemmar 

Regionalt mandat

Mandat revidert 26.6.2019, justert 3.9.19 (PDF)

Organisering

Modell for regional koordinerande eining og Møteplassar 

Møteplassar i øvrige HF

Helse FørdeHelse FonnaHelse Stavanger
Fann du det du leita etter?