Møteplassar i Helseregion Vest

Regionalt kompetansesenter har sidan 2009 drifta faste møteplassar med kontaktpersonar og koordinerande einingar (KE) i kommunane og i spesialisthelsetenesta.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hovudformålet med møteplassane er å legge til rette for samhandling mellom koordinerande eining (KE) og aktuelle samarbeidspartnarar for utvikling innan habilitering og rehabilitering. Kontaktnettverket blir organisert av rådgjevarar ved kompetansesenteret.

Møteplass 2017 for Helse Bergen HF området
Dato: 26.oktober
Stad: Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukelandsparken

Møteplass Helse Bergen HF

Arbeidsutvalet i Helse Bergen

Retningslinjer

Organisering

Møteplassar i øvrige HF

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.