HELSENORGE

Habilitering av vaksne i spesialisthelsetenesta - utfordrande oppgåver med begrensa ressurs

Sluttrapport frå prosjektet «Nasjonal kartlegging av habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten er no ferdigstilt.