HELSENORGE

Fritt behandlingsval for habilitering og rehabilitering frå 1. juli.

Frå 1. juli blir private rehabiliteringsinstitusjonar, som har avtale med dei regionale helseføretaka, ein del av ordninga fritt behandlingsval.

Det betyr at pasientar med tilvising til undersøking eller behandling i spesialisthelsetenesta, har rett til å velje behandlingsstad, også innanfor habilitering og rehabilitering. Alle tilbod ved offentlege behandlingsstader, private med avtale og private med godkjenning skal visast med ventetider på https://helsenorge.no/velg-behandlingssted


Les meir

Pressemelding frå Regjeringa: Pasienter kan fritt velge sted for rehabiliteringInformasjon frå Helsedirektoratet