Arbeidsutvalet for Helse Bergen med føretaksområde

Medlemmar i arbeidsutvalet i Helse Bergen.

Arbeidsutvalet (AU) for møteplass er satt saman av 4 representantar frå koordinerande eining for habilitering og rehabilitering (KE) i kommunane i Helse Bergen sitt føretaksom​​​råde, representantar frå nokre avdelingar i sjukehuset og koordinerande eining ved Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sjukehus.

Lokalt tillegg for Retningslinjer Møteplass Helse Bergen​ (PDF)

Medlemmer

 • Svein Nord Kristiansen, Brukarutvalet Helse Bergen
 • Hege Dale, KE  Kvam kommune
 • Eileen Langedal, rådgjevar, Bergen kommune Byrådsavd. for helse og omsorg
 • Marit Leirheim, systemkoordinator KE, Askøy kommune
 • Kristin Aase, KE leiar Fedje kommune
 • Janne Lise Strand Ferstad, rehabiliteringskoordinator Haraldsplass Diakonale Sjukehus
 • Vigdis Jacobsen, leiar Habiliteringstjenesta for barn og unge, Haukeland universitetssjukehus
 • Marianne Nielsen, ass.klinikkdirektør Rehabiliteringsklinikken, Haukeland universitetssjukehus
 • Håkon Taule Nordli, klinikkdirektør Nevroklinikken, Haukeland universitetssjuekhus
 • Bjørg Rene, ergoterapispesialist og rådgjevar, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssjukehus
 • Merethe H. Boge, rådgjevar, KE i Helse Bergen (leiar av AU)

Dato for møte

2017:
26.april
22.mai