Arbeidsutvalet for Helse Bergen med føretaksområde

Arbeidsutvalet (AU) for møteplass er satt saman av 4 representantar frå koordinerande eining for habilitering og rehabilitering (KE) i kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde, representantar frå nokre avdelingar i sjukehuset og koordinerande eining ved Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sjukehus.

Mandat

Mandat for arbeidsutvalet og Møteplass.pdf

Medlemmer

  • Svein Nord Kristiansen, Brukarutvalet Helse Bergen
  • Gro Kristiansen, systemkoordinator KE, Bergen kommune
  • Anne Kristin Skagseth, Leder, Helsefremming og rehabilitering, Bjørnafjorden kommune​
  • Kristin Aase, leiar KE Fedje kommune
  • Hilde Ystanes, leiar Kvam lokalmedisinske senter
  • Irmelin Smidt Eide, rehabiliteringskoordinator Haraldsplass Diakonale Sjukehus
  • Ingvild Aaberg, sosionom Habiliteringstjenesta for barn og unge, Haukeland universitetssjukehus
  • Frank Ottesen, Habiliteringsavdelinga for vaksne, HUS

  • Maren Beathe Holck Ekenes, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, HUS

  • Cathrine Nøttingnes, rådgjevar, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering (leiar av AU)

Fann du det du leita etter?