Arbeidsutvalet for Helse Bergen med føretaksområde

Medlemmar i arbeidsutvalet i Helse Bergen.

Arbeidsutvalet (AU) for møteplass er satt saman av 4 representantar frå koordinerande eining for habilitering og rehabilitering (KE) i kommunane i Helse Bergen sitt føretaksom​​​råde, representantar frå nokre avdelingar i sjukehuset og koordinerande eining ved Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sjukehus.

Lokalt tillegg for Retningslinjer Møteplass Helse Bergen​ (PDF)

Medlemmer

  • Svein Nord Kristiansen, Brukarutvalet Helse Bergen
  • Anita Brekke Røed , systemkoordinator KE, Bergen kommune
  • Marit Leirheim, systemkoordinator KE, Askøy kommune
  • Kristin Aase, KE leiar Fedje kommune
  • Hilde Ystanes, leiar Kvam lokalmedisinske senter
  • Irmelin Smidt Eide, rehabiliteringskoordinator Haraldsplass Diakonale Sjukehus
  • Vigdis Jacobsen, leiar Habiliteringstjenesta for barn og unge, Haukeland universitetssjukehus
  • Marianne Nielsen, spesialrådgjevar, Habiliteringsavdelinga for vaksne, Haukeland universitetssjukehus
  • Bjørg Rene, ergoterapispesialist og rådgjevar, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssjukehus
  • Cathrine Nøttingnes, rådgjevar, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering (leiar av AU)

Dato for møte

2019:

21. februar

Fann du det du leita etter?