Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

 • Om kompetansesenteret

  Kompetansesenteret driv forsking, fagutvikling, nettverksbygging, undervisning og funksjonane RKE og Vurderingseininga.

 • Regional koordinerande eining (RKE)

  Koordinerande eining i sjukehusa skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen, og ha oversikt og kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstenester i kommunehelsetenesta.

 • Nettverk

  Kompetansesenteret driv nettverk for fagutvikling, forbetring og kompetanseutveksling.

 • Regional vurderingseining for rehabilitering

  Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga) vurderer tilvisingar til private rehabiliteringsinstitusjonar.

 • Forsking

  Kompetansesenteret bidreg til utvikling av kunnskapsgrunnlaget innan habilitering og rehabilitering.

 • Undervisning

  Kompetansesenteret driv med undervising av helsearbeidarar innan habilitering og rehabilitering ved Høgskular i vår region.

 • Kva er habilitering og rehabilitering?

  Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Arrangementer

Aktuelle saker

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.