Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Kompetansesenteret driv forsking, fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innan habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Senteret er også tillagt funksjonane Regional koordinerande eining for habilitering og rehabilitering og Regional vurderingseining for rehabilitering.

Våre hovudoppgåver

Forsking i habiliteringForsking i rehabiliteringNettverk og prosjektUndervisningRegional koordinerande eining (RKE)Regional vurderingseining for rehabilitering

 

Om kompetansesenteret

Om habilitering og rehabilitering

Pasient- og brukarorganisasjonar

Aktuelle saker


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.