Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

 • Om kompetansesenteret

  Kompetansesenteret driv forsking, fagutvikling, nettverksbygging, undervisning og funksjonane RKE og Vurderingseininga.

 • Regional koordinerande eining (RKE)

  Koordinerande eining i sjukehusa skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen, og ha oversikt og kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstenester i kommunehelsetenesta.

 • Nettverk

  Kompetansesenteret driv nettverk for fagutvikling, forbetring og kompetanseutveksling.

 • Regional vurderingseining for rehabilitering

  Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga) vurderer tilvisingar til private rehabiliteringsinstitusjonar.

 • Forsking

  Kompetansesenteret bidreg til utvikling av kunnskapsgrunnlaget innan habilitering og rehabilitering.

 • Undervisning

  Kompetansesenteret driv med undervising av helsearbeidarar innan habilitering og rehabilitering ved Høgskular i vår region.

 • Kva er habilitering og rehabilitering?

  Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Arrangementer

Aktuelle saker

Fann du det du leita etter?