HELSENORGE

Blomstrar

Det er hyggeleg med blomstrar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blome etter at ein har komme heim.

Fann du det du leita etter?