HELSENORGE

Offentleg postjournal

Dersom du ønskjer innsyn i dokument, kan du kontakte oss.
Førespurnaden må gjelde saksdokument i ei eller fleire bestemte saker. 
Dokumenta blir sendt ut per post, faks eller e-post.


​Kontakt oss 

postmottak@helse-bergen.no ​ 


Dei siste postjournalaneFann du det du leita etter?