HELSENORGE

Nytt forskningsprosjekt bruker anonymiserte data fra deg som pasient

Helse Vest IKT skal i samarbeid med helseforetakene på Vestlandet utvikle en klinisk spesialisert språkmodell basert på Kunstig intelligens (KI) teknologi. For å utvikle tjenesten, må de bruke anonymiserte data fra deg som pasient, som du kan reservere deg imot.

​​KI for tekstevaluering kan gi mange muligheter i helsesektoren. For å innfri dette trenger man KI-språkmodeller som er spesialisert på kliniske tekster. Klinisk NorBERT har som mål å utvikle automatiserte tekstanalyser som kan forbedre pasientbehandling, effektivisere sykehusadministrasjon og sikre pasientsikkerhet.

Prosjektet er i samarbeid med Helse Vest IKT, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger, Helse Førde og DIPS, i tidsrommet 2023 til 2025

Ikke-sensitiv informasjon 

Som treningsdata bruker prosjektet anonymiserte setninger fra fri-tekst feltene i pasientjournaler. Den ferdig trente modellen selv inneholder ingen treningsdata. Pasientjournalene stammer fra årene 2019, 2021 og 2022. Data hentes fra alle fagområder og fra alle fire involverte helseforetakene. Informasjon som er sperret, eller sensitive pasientjournaler vil ikke benyttes.

Hvordan anonymiseres tekstene?

Navn, lokasjoner, kliniske institusjoner, datoer, alder, telefonnummer og epost adresser og så erstattes med tilfeldige verdier. Lange tekster deles opp i flere dokumenter 

Det betyr at for eksempel “Askøy” kan bli erstattet av “Bønes”, “19.02.2013” kan bli erstattet av “05.07.2015” og “Erlend” kan bli erstattet av “Håkon”.

Hvordan reservere sine data imot bruk i prosjektet?

Pasienter som ikke ønsker at anonymisert tekst i pasientjournalen skal bli brukt for trening av modellen kan reservere seg imot det via sitt helseforetak og eDialog med emne «Klinisk NorBERT» og sitt personnummer. 

Tidsfrist er 08.10.2023. Siden datamaterialet skal være anonymt etter innsamling, er det ikke mulig å reservere seg etter at fristen er utløpt.

Vill du vite mer om prosjektet kan du ta kontakt via epost: KliniskNorBERT@ihelse.net