HELSENORGE

Informasjon til tilsette som er ramma av flystreik

Nokre vikige reglar og tips til deg som rammes av flystreik:

​Kansellert​​e fly/flystreik er ikkje gyldig grunn til fråvær.

Leiarar oppmodast om å finne gode løysingar saman med tilsette som er ramma av kansellerte fly.

Praktis​​ke løysingar: 

  • Ta i bruk feriedagar eller gi permisjon utan løn. 
  • Bytte vakt med kollegaer. 
  • Den tilsette og leiar kan avtale at tapt arbeidstid arbeidast inn igjen i etterkant. 

​​​​​​Plikt til å varsle leiar om forseinkinga

Tilsette som ikkje kan møte på arbeid som avtalt, på grunn av stansen i flytrafikken, må snarast ta kontakt med si leiar og informere om forseinkinga. 

Tilsette som er på tene​​​stereise

Tilsette som på grunn av streiken ikkje kan møte på arbeid når dei er på tenestereise knytt til ordinært arbeid i Helse Bergen, vil få løn som normalt. 

Dei vil ikkje måtte bruke av sine ferie- eller avspaseringsdagar. I den grad reiseforsikringa til den tilsette ikkje dekker utgifter til opphald og diett vil Helse Bergen også dekke dette innanfor dei ordinære satsane for opphald i statens reiseregulativ. 

Situasjonen ​for flytrafikken gir ikkje grunnlag for å motsetje seg å avvikle ferie.