HELSENORGE
Helsefellesskapet i Bergen

Fullt hus på Partnarskapsmøte 2023

Helsefellesskapet i Bergensområdet arrangerte onsdag det første Partnerskapsmøtet etter implementering av ny samhandlingsmodell i september 2022. 

Gruppebilde av mennesker på en scene. Foto
Frå venstre: Grete Lill Hjartnes (samhandlingssjef i Helse Bergen), Eystein Hauge (kommuneoverlege i Voss herad), Knut Arne Wensaas (fastlege i Bergen kommune), Eli Sjo (Brukarutvalget Helse Bergen) og Trond Egil Hansen.

​Ordførere og rådmenn fra 18 kommuner, brukerrepresentanter og fastleger, og direktører og styreledere fra Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og fra private idèelle innenfor psykisk helsevern var invitert til å drøfte hvordan vi i best kan planlegge og utvikle helsefellesskapet vårt i en god retning.

Gruppebilde av fem personer på en scene. Foto

Frå venstre: Kommunaldirektør i Bergen Kjell Wolff, administrerende direktør ved Haraldsplass diakonale sykehus Kjerstin Fyllingen, rådmann i Voss Herad Arild Steine, administrerende direktør i Helse Bergen Eivind Hansen og konfransier Trond Egil Hansen, kommuneoverlege i Bergen.

Helsebyråd Ruth Grung i Bergen kommune åpnet Partnerskapsmøtet før dagens konferansier kommuneoverlege i Bergen kommune,Trond Egil Hansen, ga ordet videre til leder og nestleder for Strategisk samarbeidsutvalg (SSU); rådmann Ørjan Fortun Raknes i Alver kommune, og viseadministrerende direktør i Helse Bergen Randi-Luise Møgster.

Gode diskusjoner og innspill

​Partnerskapsmøtet bar preg av gode diskusjoner og innspill i de mange plenumsdiskusjonene som var lagt inn i programmet. Møgster og Fortun Raknes ba tidlig om innspill fra partnerne om retningsvalg for helsefellesskapet.

Fem personer sitter i stoler på rekke på en scene. Foto

Frå venstre: Randi-Luise Møgster (viseadministrerande direktør i Helse Bergen), Inger Uglenes (fastlege i Austevoll kommune), Mari-Sofie Bjørvika (Ungdomsrådet Helse Bergen), Bjørn Sivertsen (Eldrerådet Bjørnafjorden kommune) og Trond Egil Hansen.

​Blant tema og problemstillinger som ble debattert stod helsepersonellsituasjonen og prioriteringer i helsetjenesten sentralt. En endring av mind-set der partnerne tenker mer “oss” og mindre “vi” og “de”, og en vilje og raushet til å ha fokus på pasientreise og forløp mer enn avgrensede ansvarsområder, ble løftet frem fra fastlege- og brukerrepresentantene som var tilstede.

Styreleder i Helse Bergen Terje Breivik avrundet dagen med en presisering av at lang tradisjon for, og gode erfaringer med samhandling i vårt helsefelleskapsområde gir oss de beste forutsetninger for å styrke samhandlingen ytterligere.

Møtet ble avsluttet med støtte fra partnerne til at SSU nå kan gå i gang med et arbeid for å skissere retning og overordna mål fordet videre arbeidet i Helsefellesskapet i Bergensområde​.