Nyheiter

Nyheitsarkiv

 • 17.10.2017
  18 av 19 pasientar utskrivne

  16 av dei 19 pasientane som kom inn til Haukeland universitetssjukehus etter hendinga på Sletten senter i går er utskrivne. Sjukehuset har ikkje funne ut kvifor pasientane blei dårlege på kjøpesenteret.

 • 16.10.2017
  Busslinjene 20 og 403 får nye haldeplassar frå 23. oktober

  Frå måndag 23. oktober køyrer busslinjene 20 og 403 om Møllendal til og frå Haukeland universitetssjukehus, og ikkje om Ibsens gate.

 • 22.09.2017
  Eit felles løft for all psykosebehandling

  - Eit medikamentfritt behandlingstilbod gjer alliansen mellom behandlar og brukar endå viktigare, seier Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør ved Kronstad DPS.

 • 15.09.2017
  Ingrid klar for å sykle VM på heimebane!

  Ingrid Andersen Moe (32) har eit heilt anna talent enn det ho nyttar seg av som spesialkonsulent i økonomi- og finansavdelinga på Haukeland universitetssjukehus. Laurdag 23. september stiller ho til fellesstart for kvinner i sykkel-VM.

 • 04.09.2017
  Førehandsrøysting på Haukeland

  Det er mogleg å førehandsrøyste på Haukeland i ei veke før Stortingsvalet den 11. september. 

 • 30.08.2017
  Takk til dei som forstår ein uforståeleg kvardag

  - De gjer ein utruleg viktig jobb. De gir oss kreftpasientar eit liv midt oppi kaoset, frykta og sorga som følgjer med diagnosen.

 • 30.08.2017
  Bevarar liv ute, som inne

  Emily Hysing-Dahl var ofte på sjukehuset då mor hennar var sjuk. - Hagen gav henne ein grunn til å stå opp om morgonen, fortel Emily om mora, som døydde i 2013.

 • 24.08.2017
  Forskingsposten har vore ein spydspiss

  Det summa av entusiastiske jubilantar og begeistra gjestar i konferansesenteret Bikuben i dag. Dei kom saman for å smake på erfaringane etter 10 år med klinisk forskingspost på Haukeland.

 • 15.08.2017
  Kan gi betre behandling av brystkreft

  Per Eystein Lønning og Stian Knappskog ved Mohn kreftforskningslaboratorium har bidratt til å danne grunnlaget for det som i framtida kan kurere brystkreft-pasientar med spreiing.

 • 21.07.2017
  Løyste største pasientfloke nokosinne

  Tidlegare i juli låg 45 «øyeblikkelig hjelp» pasientar og venta på operasjon på Ortopedisk klinikk. Det er rekord! Eit saumlaust samarbeide med Voss sjukehus var det som skulle til for å knekke ventelista.

 • 09.07.2017
  Erik Vigander er ny kommunikasjonsdirektør

  Erik Vigander (48) er tilsett som ny kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus. Han kjem frå stillinga som pressesjef i Kreftforeningen.

 • 09.07.2017
  Bjørn Tore Gjertsen er ny forskingsdirektør

  Bjørn Tore Gjertsen (51) er tilsett som ny forskingsdirektør ved Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

 • 29.06.2017
  Unikt erfaringssamarbeid

  Det nye erfaringspanelet for psykisk helse og rus er opptekne av å gå føre og vise at rus og psykisk helse heng saman.

 • 22.06.2017
  Nytt fredskorpsprosjekt innan traumatologi og akuttmedisin

  I august startar Haukeland eit nytt utvekslingsprogram mellom HUS, Malawi og Sør-Afrika.

 • 08.06.2017
  Kompetansebyggande hjartebehandling

  50-60 pasientar med hjartesjukdom fekk hjelp dei to vekene hjarteteamet frå Haukeland var i Etiopia nyleg. 

 • 02.06.2017
  24 millionar til ny rusforsking på LAR

  I løpet av fire månader har Bergen Addiction Research Group (BAR) ved Avdeling for rusmedisin fått  nesten 24 millionar kroner i forskingsmidlar. Første mål er å utrydde hepatitt C i Bergensområdet.

 • 26.05.2017
  Barne- og ungdomssjukehuset offisielt opna

  - Gratulerer med ein ny milepæl for helsa til dei yngste blant oss. Gratulerer med første byggetrinn av det nye Barne- og ungdomssjukehuset. Gratulerer med dagen.

 • 23.05.2017
  No kan du sjå kven som har opna journalen din

  For eitt år sidan fekk pasientar i Helse Vest tilgang til å sjå pasientjournalen sin på nett. Sidan da har over 650 000 pasientar nytta seg av tilbodet, og tilbakemeldingane er positive. No blir løysinga utvida med Tilgangslogg.

 • 18.05.2017
  Har funne den genetiske årsaka til ny hudsjukdom

  Saman med Sør-afrikanske kollegaer har forskarar i Bergen og Oslo oppdaga ein ny sjukdomsmekanisme som aldri tidlegare er sett ved hudsjukdommar. Funnet kan ha framtidig betydning også for genetisk kartlegging og behandling av vanlege hudsjukdommar.

 • 15.05.2017
  Bør ta høgde for noko lengre reisetid

  I samband med overgangen til nye leverandørar av pasientreiser i kommunane Askøy, Bergen, Fjell og Sund, bør rekvirentar og pasientar ta høgde for noko lengre reisetid.

 • 07.05.2017
  Avskjed med Soul Party

  Etter fire år, tallause øvingar, fleire titals konsertar og til og med ei plateutgjeving, gir musikkterapibandet Soul Party seg.

 • 05.05.2017
  Motorsyklistar med gåve til Vardesenteret

  Vardesenteret på Haukeland er den takknemlege mottakar av 20.400 kroner frå Bergen Charity Run.

 • 05.05.2017
  Ny hjartetur til Etiopia

  Laurdag reiser 22 Haukelandstilsette til Addis Abeba i to veker for å drive opplæring og utføre hjartekirurgi ved Black Lion Hospital.

 • 02.05.2017
  Nye transportøravtaler for pasientreiser frå 2. mai

  Bergen Taxi har dei siste fire åra hatt det meste av køyringa for Helse Bergen i- og mellom kommunane Bergen, Fjell, Sund og Askøy. Det blei utlyst nytt anbod i fjor haust, noko som resulterer i endringar frå 2. mai 2017.

 • 01.05.2017
  På tide å sjekke føflekkane

  Har du ein mistenkeleg føflekk? 23. mai er Hudsjekkdagen Euramelanoma 2017. Timebestilling startar 2. mai.

 • 25.04.2017
  Gir håp og er bindeledd

  -Det beste er å sjå at vi faktisk er til hjelp. Slik oppsummerer Anne Djønne Eriksen og Rami Knudsen det første året som erfaringskonsulentar i Avdeling for rusmedisin.

 • 06.04.2017
  Skal ta vare på trua arter

  Medisinerstudentane sin Urtehage og Haukelands Venner sin Rosehage utanfor kantina i Sentralblokka på Haukeland får no selskap av ein bevaringshage.

 • 06.04.2017
  Kor kan eg parkere?

  Haukeland universitetssjukehus har rundt 1300 innkøyringar mellom kl. 8 og 15 kvar dag, og 700 parkeringsplassar. No tilbyr naboen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, parkeringshjelp.

 • 29.03.2017
  Kongeleg heider til Stener Kvinnsland

  Tysdag 28. mars vart tidlegare sjukehusdirektør og professor dr. med. Stener Kvinnsland, utnemnd til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

 • 23.03.2017
  Framtida må planleggast no

  Det er ei rivande utvikling innan teknologi, behandlingsmetodar og dei forventningane pasientane har til tilbodet dei kan få på sjukehuset. Oppdraget vårt er å skape pasienten si helseteneste.

 • 22.03.2017
  St.Olavs Orden til Stener Kvinnsland

  H.M. Kongen har utnemnd  Stener Kvinnsland til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin framifrå pionerinnsats innan medisin og helseleiing.

 • 16.03.2017
  4,2 millionar til OCD-behandling

  Kavlifondet gir 4,2 millionar kroner for å gjere 4-dagars formatet tilgjengeleg for barn og unge som er ramma av alvorleg angst eller tvangsliding (OCD).

 • 07.03.2017
  Kuttar ventelister på dugnad

  På to veker skal terapeutar frå heile landet avvikle ventelistene for angstbehandling ved Oslo Universitetssykehus. Samtidig får 50 terapeutar opplæring i ein ny metode som kan kurere tvangstankar på berre fire dagar.

 • 06.03.2017
  Dei unge treng å vite

  Det er ikkje alltid lett å vere ungdom når mor eller far får ein alvorleg sjukdom som MS. Eit nytt nettbasert sjølvhjelpsprogram skal bidra til at dei unge får ein betre kvardag.

 • 02.02.2017
  Haukeland har Årets helseleder

  Viseadministrerande direktør Anne Sissel Faugstad ved Haukeland universitetssjukehus er tildelt NSHs Helselederpris for 2017. Prisen vart delt ut av statsråd Bent Høie og styreleiar Erik Kreyberg Normann torsdag 2. februar.

 • 26.01.2017
  Voss best i klassen

  Voss sjukehus har redusert bruken av breispektra antibiotika  med 35 prosent samanlikna med 2012. Og det heile fire år før Regjeringa sitt mål om 30 prosent reduksjon i sjukehus skal vere innfridd. 

 • 25.01.2017
  Er du usikker på noko? Berre spør!

  Hender det at du gløymer kva spørsmål du vil stille? Synest du det er vanskeleg å huske alt som blir sagt av helsepersonell på sjukehuset?

 • 12.01.2017
  Kom til Bergen og lær meir om framtidas helsevesen

  Innovasjon, omstilling og ny teknologi er blant dei heitaste omgrepa i norsk debatt for tida. - Vi i det offentlege helsevesenet må og omstille oss, ta i bruk nye verktøy og satse på ny teknologi. Derfor har vi "Fremtidens helse» som tema p...

 • 11.01.2017
  Skal vise veg for kreftpasientar og pårørande

  Måndag var for første gong kreftkoordinator frå Bergen kommune på plass i Vardesenteret på Haukeland. Kvar måndag skal dei vere der og bistå med råd og rettleiing, eller berre for ein prat over ein kopp kaffi.

 • 01.01.2017
  12 personar fekk skadar av nyttårsfyrverkeri

  Av desse er fire alvorleg skadde, melder overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus.

 • 20.12.2016
  Speed-dating mellom forskarar og legemiddelselskap

  12. januar arrangerer Biomedical Network eit møte der legemiddelfirma presenterer nyheiter frå utvikling av nye medikament og inviterer forskarar frå Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen  til speed-dating og forskingssamarbeid. 

 • 19.12.2016
  "Ei gild stund" med ny hjarte-CT

  Mindre stråling for pasientane, mindre bruk av kontrastvæske og betre forsking. Ny hjarte-CT er godt nytt for pasientane ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 15.12.2016
  Årets juleaksjon: Kast krykkene!

  Kvart år har Personal- og organisasjonsavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus julelunsj med eit omfattande lotteri i forkant. Inntektene går alltid til eit ideelt formål.

 • 07.12.2016
  Er du overvektig og lite aktiv?

  Om du er mellom 20 og 55 år, bur i Bergen og omland og har BMI på over 27 er du ønska som deltakar i neste fiskeproteinstudie.

 • 25.11.2016
  Kvalitetsidikatorar november 2016

  24. november blei det publisert nye kvalitetsindikatorar og opptaterte tall for dei ekisterande indikatorane. Helsemyndigheitene ønsker at pasientar, pårørande og publikum skal få betre kunnskap om kvaliteten på behandlinga i helsetenesta.

 • 21.11.2016
  Hjerneveka 2016

  Aldring - kva skjer med hjernen vår?

 • 09.11.2016
  Ambulant team styrker rusbehandlinga

  Sidan mars i år har Avdeling for rusmedisin hatt Ambulant team. Teamet er eit tilbod til ruspasientar med utfordringar som gjer at dei ikkje klarer å tilpasse seg det ordinære behandlingssystemet.

 • 27.10.2016
  Haukeland tester skjermtolking

  Helsedirektoratet anbefaler å bruke tolk via skjerm framfor telefontolk. Derfor er Haukeland, ved hjelp av såkornmidler, i full gang med å teste ut skjermtolking ved ulike avdelinger

 • 27.10.2016
  ADHD-prosjekt til topps

  - Uventa og gledeleg, seier Jan Haavik om å få Helse Vest sin forskingspris for 2016. Men først og fremst ei god anledning til å setje fokus på pasientar med ADHD og visjonen bak forskinga i ADHD-prosjektet.

 • 20.10.2016
  Sjeldne sjukdommar kan skuldast arkitekturen rundt eit gen

  Ein ny studie med bidrag frå Haukeland viser for første gong korleis eit gen blir regulert av genarkitekturen rundt genet.  Sjeldne sjukdommar treng altså ikkje skuldast feil i sjølve genet men i genets omgivnader, også i regionar som ligg langt unna.