Nyheiter

Nyheitsarkiv

 • 11.09.2019
  Auka openheit om sjølvmordstankar

  Fleire enn 150 000 vestlendingar fekk med seg Helse Vest sin folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord. Det viser ei befolkningsundersøking gjennomført av Epinion. Det er ein klar tendens til at fleire veit at openheit om sjølvmor...

 • 06.09.2019
  Opna Brystdiagnostisk senter

  Brystdiagnostisk senter har vakse frå 10 til nærare 40 tilsette sidan starten i 1996, og frå om lag 750 pasientar første år til 9000 i året no. På Haraldsplass Diakonale sykehus har dei fått både plass, luft og betre tilrettelagte lokale. T...

 • 22.08.2019
  Nytt samvalsverktøy for psykose

  Noregs første samvalsverktøy for psykose er no publisert på helsenorge.no. Det gir oversikt over behandlingsmoglegheiter, slik at pasientar kan gjere informerte val om eiga behandling.

 • 27.06.2019
  Ikkje ein vanleg frysar

  Biobank Haukeland er offisielt opna, til jubel frå forskarmiljøet i Bergen.

 • 27.06.2019
  Det kan bli ein fin dag likevel

  28. juni syklar kreftsjukepleiar Gyri Tvedt Rustand og Team Rynkeby ut frå Rådhusplassen i Oslo. 8 dagar og 1400 kilometer seinare er dei framme i Paris og har fullført eit heilt års arbeid med å samle inn fleire millionar kroner til barn med kreft.

 • 21.06.2019
  Robot fyller ut kreftmeldinger for legene

  På Prostatasenteret ved Urologisk avdeling tar roboten «Robbie Vest» seg nå av registreringsjobben som legene tidligere måtte gjøre selv.

 • 21.06.2019
  Slik jobba mikrobiologen med Askøy-utbrotet

  Campylobacter er blitt mykje omtalt etter mageinfeksjon-utbrotet på Askøy. Feceslaben på Mikrobiologisk avdeling har med sitt topp moderne utstyr vore sentral i jakta på bakteriane som har ramma så mange.

 • 14.06.2019
  Ein halvliter som reddar liv

  Det var fullt hus og god stemning på Blodbanken då den internasjonale blodgjevardagen vart markert i dag. Både ungdommar og veteranar gav av seg sjølve på oppmoding frå sjukehuset.

 • 07.06.2019
  Tilsette ved Haukeland universitetssjukehus er tatt ut i streik

  124 ansatte ved Haukeland universitetssjukehus er tatt ut i streik. Pasientar blir bedne om å møte om til timar som normalt.

 • 07.06.2019
  Haukeland universitetssjukehus om innleggingar frå Askøy

  Orientering frå Haukeland universitetssjukehus om innleggingar fra Askøy.

 • 03.06.2019
  To prisar for deliriumsforsking

  Forsking på delirium har vore sentralt i forskingsgruppa PROCARD i mange år. No vekkjer arbeidet deira merksemd, både nasjonalt og internasjonalt.

 • 28.05.2019
  Auka brukarmedverknad i helseforskinga

  Brukarane har fått langt sterkare medverknad i forskinga i spesialisthelsetenesta, viser "Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018". Tre av 18 forskingsprosjekt i rapporten kjem frå Helse Bergen.

 • 22.05.2019
  Viktig bussendring: Haukeland nord blir stengd 24. juni

  Frå morgonen 24. juni er busshaldeplassen nord for Sentralblokka stengd - i begge retningar. Grunnen er at Bybanen skal starte arbeidet med den nye underjordiske haldeplassen mellom Haukeland og Haraldsplass. Arbeidet vil vare til ut 2022.

 • 14.05.2019
  Stadig fleire tar blodprøvar i sentrum

  Nytt og fint, flinke tilsette og lite venting. Det er dommen frå pasientane som nyttar seg av blodprøvetakingsstasjonen i Zander Kaaes gate 7.

 • 09.05.2019
  3D-mammografi: Mer treffsikkert, men fant ikke mer kreft

  Fagmiljøer og brukergrupper har store forventninger til den nye teknologien med tredimensjonale mammografibilder i screening, men funn fra en ny norsk studie viser ikke dramatisk bedre resultater sammenlignet med tradisjonell mammografi.

 • 06.05.2019
  Slik kan protonsenteret bli

  Kontrakt med utstyrsleverandør er signert, og på onsdag vart skisseprosjektet vedtatt i styret i Helse Bergen. Det er viktige dagar på vegen mot protonsenter ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 06.05.2019
  Kontrakt for utstyr til prontonsentra i Noreg signert

  Protonsentra ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus skal gje betre kreftbehandling til pasientar i heile landet. 2. mai vart kontrakten med utstyrsleverandøren Varian Medical Systems signert både i Oslo og Bergen.

 • 26.04.2019
  Pasienter som berøres av flystreik

  Pasientreiser opplever ekstra stor pågang av telefoner på grunn av flystreiken hos SAS, som startet fredag 26. april.

 • 01.04.2019
  Flyttar behandling og forsking inn i same klinikk

  Behandling og forsking skal gå hand i hand i den nye klinikken som snart opnar i Møllendalsbakken 9 i Bergen. Dei nyoppussa lokala skal huse Klinikk for 4-dagars behandling for tvangslidingar, Bergen Center for Brain Plasticity og Senter...

 • 29.03.2019
  Flest fornøgde i vest

  Ei ny undersøking viser at det er flest fornøgde med digitale Feilstavet ordhelsetenester i vest.

 • 28.03.2019
  Trafikkendringar på Haukelandsområdet

  Dei neste fire åra vil området rundt og ved Haukeland bli prega av fleire store byggeprosjekt som vil pågå samtidig. Dette vil medføre endringar for gåande, syklande og kjørande på og rundt sjukehuset.

 • 21.03.2019
  Miljøprisen 2019 til Haukelandstilsett

  Linda Karen Eide, rådgivar ved seksjon Arbeidsmiljø og personalrådgiving, vart i går tildelt helseføretaka sin miljøpris for 2019.

 • 18.03.2019
  Folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord

  Sjukehusa på Vestlandet, Helse Vest, Rogaland Fylkeskommune, interesseorganisasjonar og fleire startar denne veka ein folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord: Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.

 • 15.03.2019
  Utstyr til væskevarmeren «enFlow» blir trekt tilbake frå marknaden

  Leverandøren av blod- og væskevarmaren «enFlow» har uttalt at dei trekkjer tilbake frå marknaden eingongskassettar som blir brukt i dette apparatet. Sjukehusa i Helse Vest gjennomgår no alternative løysingar. Det er ikkje meldt om pasientsk...

 • 15.03.2019
  Kan bygg vere helsefremjande?

  Det var eit av fleire tema for konferansen Rett vest - ein konferanse om arkitektur og helse som i år handla mykje om utviklinga av sjukehusområdet på Haukeland.

 • 25.02.2019
  Kunngjering om valresultat

  Resultatet av val av og blant dei tilsette til representasjon i det regionale helseføretaket og styra i helseføretaka er klart. Det blei forholdstalsval i alle føretaka, noko som betyr at det blei stemt på ei førehandsdefinert liste.

 • 12.02.2019
  Innhaldsrik vår på Vardesenteret

  Ernæringskurs, kurs i mindfulness og mediyoga er nokre av aktivitetane Vardesenteret tilbyr i månadene framover.

 • 17.01.2019
  Brystdiagnostisk senter har flytta

  Onsdag tok Brystdiagnostisk senter imot sin første pasient i nye lokale på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 • 14.01.2019
  Brystdiagnostisk senter flyttar inn i nye lokale

  I veke 3 flyttar Brystdiagnostisk senter frå Hudbygget på Haukeland universitetssjukehus, til det nye sjukehusbygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 • 10.01.2019
  Personvernendringar i e-resept

  Frå 1. januar 2019 trådde forskriftsendringar for pasientens legemiddelliste i kraft. Endringa er eit viktig steg mot tryggare legemiddelbehandling. Helsepersonell som behandlar deg har no enklare tilgong til å sjå dine legemidlar.

 • 01.01.2019
  16 personar fekk augeskadar av nyttårsfyrverkeri, 5 alvorlege

  1. nyttårsdag kvart år samlar Bull inn oversikt over kor mange som er behandla for augeskadar etter nyttårsfeiringa frå sjukehus i heile landet.

 • 19.12.2018
  Kreativitet aktiverer eigen styrke

  - Det er ikkje om å gjere å vere flink. Det viktige er å gå på oppdagingsferd og gjerne gløyme tid og stad, seier kunstterapeut Irén Kleiven.

 • 07.12.2018
  Gåver som kjem samfunnet til gode

  Saman med universitetsrektor Dag Rune Olsen skriv vår administrerande direktør Eivind Hansen om gåver som kjem samfunnet til gode.

 • 07.12.2018
  Julestjerne for håp og omtanke

  Denne jula får ikkje Rebecca Island (35) vere den mammaen ho pleier å vere. Kreftforeningens julestjerne-aksjon er ei påminning om at ho ikkje er åleine.

 • 20.11.2018
  Streiken stoppa: Pasienthotellet opnar igjen onsdag morgon

  - Pasienthotellet opnar igjen onsdag morgon. Det er vi glade for, seier Askjell Utaaker, divisjonsdirektør for Drift/teknisk divisjon.

 • 16.11.2018
  Ung forskar pris til Håkon Reikvam

  Onkologisk Forum sin Ung Forskar-pris gjekk i år til lege og professor Håkon Reikvam ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.

 • 15.11.2018
  Busshaldeplass Haukeland sjukehus Sør stengd frå veke 47

  Haldeplassen Haukeland sjukehus Sør, i retning mot Bergen sentrum, vert stengd frå veke 47 som følgje av arbeid med å utvide og utbetre denne haldeplassen.

 • 12.11.2018
  Nytt nasjonalt prestisjesenter til Haukeland

  Saman med Universitetet i Bergen har Haukeland universitetssjukehus fått tildelt status som Forskingssenter for klinisk behandling (FKB) innan nevrologi.

 • 06.11.2018
  Tre millionar til kreftforsking

  Leiar for Senter for medisinsk visualisering, Renate Grüner, er tildelt tre millionar kroner i forskingsmidlar frå Kreftforeningen.

 • 02.11.2018
  30 år med strålekniv

  Haukeland var det første sjukehuset i Noreg og det sjette sjukehuset i verda som fekk strålekniv. No feirar strålekniven 30 år med behandling.

 • 02.11.2018
  Musikkterapifestivalen 1- 2- 3

  For tredje år på rad arrangerte musikkterapeutane ved Bjørgvin DPS festival med artistar frå tretrinnsmodellen.

 • 01.11.2018
  Blå november

  Prostatakreft er den største kreftforma i Noreg. Likevel manglar gode nok verktøy som kan skilje den milde kreften frå den aggressive. I november blir Blå sløyfe-aksjonen markert i heile landet.

 • 31.10.2018
  Ekspertpanelet er etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser.

 • 29.10.2018
  Suksess for ELAN i Energisenteret

  Fredag og lørdag var over 100 barn og unge på datapartyet ELAN i Energisenteret. - Ein braksuksess, seier initiativtakar Paul Joachim Thorsen.

 • 25.10.2018
  111 milionar til nytt forskingssenter

  Bergens forskningsstiftelse, Kavlifondet, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen går saman i eit eineståande spleiselag på 111 millionar kroner til ei ny satsing på psykisk helse.

 • 25.10.2018
  Streik stenger Haukeland hotell

  Haukeland hotell må stenge etter at meklinga mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund ikkje førte fram. Fem sjukepleiarar som arbeider på hotellet er no tatt ut i streik og hotellet blir stengd frå og med fredag 26. oktober kl. 15.00.

 • 24.10.2018
  Styrkjer arbeidet med samhandling

  Grete Lill Hjartnes (50) blir leiar for Seksjon samhandling frå 2. januar 2019. 

 • 18.10.2018
  Haukelandpsykologar på amerikansk prestisjeliste

  Psykologane Gerd Kvale og Bjarne Hansen har med si firedagars behandling for tvangslidingar fått plass blant dei 50 namna på amerikanske Time Magazine si liste over dei viktigaste personane innan helse i 2018.

 • 02.10.2018
  Kan oransje briller revolusjonere psykiatrien?

  Forskar og overlege på Valen sjukehus, Tone Elise Gjøtterud Henriksen, oppdaga eksepsjonelle resultat ved å fjerne det blå lyset i behandlinga av bipolare pasientar.

 • 01.10.2018
  Utviklingsplan 2035 vedtatt av Styret i Helse Bergen

  Fram mot 2035 skal sjukehuset ta hand om ei aldrande befolkning og ei sjukdomsutvikling som blant anna er prega av auke i samansette lidingar. Utviklingsplan 2035 peikar retning og viser kva grep vi må gjere.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.