Nyheiter

Nyheitsarkiv

 • 02.12.2019
  Velkommen til oss, Bergensklinikkene

  Søndag 1. desember vart Bergensklinikkene ein del av Helse Bergen. - Dei er hjarteleg velkomne, seier administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

 • 17.11.2019
  Feirar små mirakel

  Laurdag kveld lyste masta på Ulriken lilla, i anledning Verdas prematurdag 17. november. Nyføddintensiv på Barne- og ungdomsklinikken er ikkje lilla, men også her blir dagen markert.

 • 14.11.2019
  Årleg influensavaksinasjon gir auka beskyttelse over tid

  Smittevernlege Per Espen Akselsen er influensavaksinert 20 år på rad. Ny forsking viser at det er eit smart jubileum å nå.

 • 06.11.2019
  Feira fem år med Vardesenter

  Måndag markerte Vardesenteret 5-årsdag med feiring av dei frivillige.

 • 06.11.2019
  Vi får nytt røntgensystem

  Fredag 8/11 starter sjukehuset med å innføre eit nytt radiologisystem. Etter 11/11 vil heile Helse Vest ha same løysing. For deg som pasient betyr det at du i større grad kan undersøkast der du bur og må gjennomgå færre undersøkingar.

 • 04.11.2019
  Legg grunnlaget for framtidas kreftbehandling med ny maskin

  Som dei første i Noreg har Mohn kreftforskingslaboratorium fått på plass og i drift ei analysemaskin som kan gjere ei total kartlegging av heile arvematerialet i ein kreftsvulst.

 • 01.11.2019
  Ester er årets verneombod

  Ester Geitrheim er kåra til årets verneombod av Unio. Prisen får ho for si innsats som hovudverneombod for avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk gjennom ei årrekkje.

 • 01.11.2019
  Eivind Hansen om føretaksstraff

  Pressemelding frå Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen: Administrerande direktør Eivind Hansen om føretaksstraffa

 • 31.10.2019
  Nøkkelen til det gode pakkeforløpet

  I 2015 innførte Helsedirektoratet pakkeforløp for 28 kreftformer. Saman med pakkeforløpa kom forløpskoordinatorane. Kven er forløpskoordinatorane, og kva er oppgåvene deira?

 • 31.10.2019
  Ny rapport: God effekt av internetterapi for depresjon

  – Å tilby behandling på nett er like effektivt og kan nå fleire enn å tilby ein 50-minutts psykologsamtale ein gong i veka, seier psykolog og forskar Tine Nordgreen ved Haukeland universitetssjukehus til NRK.

 • 25.10.2019
  Takka pasientane for prisane på årets forskingskonferanse

  Christian Moltu fekk innovasjonsprisen i Helse Vest på den årlege forskingskonferansen. Prisen fekk han for det digitale systemet Norse Feedback. Forskingsprisen gjekk til Eystein Sverre Husebye for hans forsking innanfor autoimmune endokrine sjukdommar.

 • 17.10.2019
  Haukeland får ny nasjonal behandlingsteneste for yrkesastma

  I dag opna ein ny nasjonal behandlingsteneste for ein spesiell diagnostikk av yrkesastma på Haukeland universitetssjukehus. Det vil seie at Bergen no har landets fremste ekspertise på dette området.

 • 10.10.2019
  Pakkeforløp for to

  Kvart år blir det fødd over 500 barn med skadar eller abstinensar som er direkte knytt til mors rusmiddelbruk. Pakkeforløp gravide og rusmidlar, som vart lansert torsdag 3. oktober, skal sikre at fleire gravide som slit med rusmiddelbruk får hjelp.

 • 02.10.2019
  Bergensklinikken blir ein del av Helse Bergen

  I eit ekstraordinært styremøte tysdag 1. oktober vedtok styret i Helse Bergen å inngå avtale med Stiftelsen Bergensklinikkene om overdraging av verksemd og aksjar.

 • 30.09.2019
  Over 50 millionar til NorCRIN

  Forskingsrådet har løyvd vel 50 millionar kroner til vidareutvikling av arbeidet med kliniske studiar.

 • 30.09.2019
  Trafikkendringar på Haukeland

  Dei neste fire åra vil Haukelandsområdet bli prega av fleire store byggeprosjekt som vil pågå samtidig. Dette vil medføre store endringar for gåande, syklande og køyrande på og rundt sjukehuset.

 • 27.09.2019
  Nytt hjerneforskingssenter opnar i Bergen

  Fredag 27. september er det offisiell opning av det nye forskningssenteret Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP).

 • 24.09.2019
  Stengt for biltrafikk mellom Sentralblokka og Glasblokkene i veke 43

  I heile veke 43 blir vegen nord for Sentralblokka stengd for innkjøyring av bilar. Dette må gjerast på grunn av at store stålelement til Glasblokkene skal heisast inn på byggeplassen.

 • 23.09.2019
  Heider til dei tilsette ved alderspsykiatrisk seksjon

  Administrerande direktør Eivind Hansen kom med Twist og skryt til Seksjon for alderspsykiatri på verdsdagen for pasientsikkerheit.

 • 23.09.2019
  Endring i gang- og kjøremønster for gåande og syklande

  I forbindelse med arbeidet med nytt Bybanestopp ved Haukeland har det no blitt fleire endringar i gang- og kjøremønsteret nord for Sentralblokka.

 • 19.09.2019
  Klare for auka luftsamarbeid i vest

  Tru på godt samarbeid, glede over å få éin AMK LA-sentral å forhalde seg til og høge forventningar til nye prosedyrar for luftambulansekoordinering.

 • 11.09.2019
  Auka openheit om sjølvmordstankar

  Fleire enn 150 000 vestlendingar fekk med seg Helse Vest sin folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord. Det viser ei befolkningsundersøking gjennomført av Epinion. Det er ein klar tendens til at fleire veit at openheit om sjølvmor...

 • 06.09.2019
  Opna Brystdiagnostisk senter

  Brystdiagnostisk senter har vakse frå 10 til nærare 40 tilsette sidan starten i 1996, og frå om lag 750 pasientar første år til 9000 i året no. På Haraldsplass Diakonale sykehus har dei fått både plass, luft og betre tilrettelagte lokale. T...

 • 22.08.2019
  Nytt samvalsverktøy for psykose

  Noregs første samvalsverktøy for psykose er no publisert på helsenorge.no. Det gir oversikt over behandlingsmoglegheiter, slik at pasientar kan gjere informerte val om eiga behandling.

 • 27.06.2019
  Ikkje ein vanleg frysar

  Biobank Haukeland er offisielt opna, til jubel frå forskarmiljøet i Bergen.

 • 27.06.2019
  Det kan bli ein fin dag likevel

  28. juni syklar kreftsjukepleiar Gyri Tvedt Rustand og Team Rynkeby ut frå Rådhusplassen i Oslo. 8 dagar og 1400 kilometer seinare er dei framme i Paris og har fullført eit heilt års arbeid med å samle inn fleire millionar kroner til barn med kreft.

 • 21.06.2019
  Robot fyller ut kreftmeldinger for legene

  På Prostatasenteret ved Urologisk avdeling tar roboten «Robbie Vest» seg nå av registreringsjobben som legene tidligere måtte gjøre selv.

 • 21.06.2019
  Slik jobba mikrobiologen med Askøy-utbrotet

  Campylobacter er blitt mykje omtalt etter mageinfeksjon-utbrotet på Askøy. Feceslaben på Mikrobiologisk avdeling har med sitt topp moderne utstyr vore sentral i jakta på bakteriane som har ramma så mange.

 • 14.06.2019
  Ein halvliter som reddar liv

  Det var fullt hus og god stemning på Blodbanken då den internasjonale blodgjevardagen vart markert i dag. Både ungdommar og veteranar gav av seg sjølve på oppmoding frå sjukehuset.

 • 07.06.2019
  Tilsette ved Haukeland universitetssjukehus er tatt ut i streik

  124 ansatte ved Haukeland universitetssjukehus er tatt ut i streik. Pasientar blir bedne om å møte om til timar som normalt.

 • 07.06.2019
  Haukeland universitetssjukehus om innleggingar frå Askøy

  Orientering frå Haukeland universitetssjukehus om innleggingar fra Askøy.

 • 03.06.2019
  To prisar for deliriumsforsking

  Forsking på delirium har vore sentralt i forskingsgruppa PROCARD i mange år. No vekkjer arbeidet deira merksemd, både nasjonalt og internasjonalt.

 • 28.05.2019
  Auka brukarmedverknad i helseforskinga

  Brukarane har fått langt sterkare medverknad i forskinga i spesialisthelsetenesta, viser "Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018". Tre av 18 forskingsprosjekt i rapporten kjem frå Helse Bergen.

 • 22.05.2019
  Viktig bussendring: Haukeland nord blir stengd 24. juni

  Frå morgonen 24. juni er busshaldeplassen nord for Sentralblokka stengd - i begge retningar. Grunnen er at Bybanen skal starte arbeidet med den nye underjordiske haldeplassen mellom Haukeland og Haraldsplass. Arbeidet vil vare til ut 2022.

 • 14.05.2019
  Stadig fleire tar blodprøvar i sentrum

  Nytt og fint, flinke tilsette og lite venting. Det er dommen frå pasientane som nyttar seg av blodprøvetakingsstasjonen i Zander Kaaes gate 7.

 • 09.05.2019
  3D-mammografi: Mer treffsikkert, men fant ikke mer kreft

  Fagmiljøer og brukergrupper har store forventninger til den nye teknologien med tredimensjonale mammografibilder i screening, men funn fra en ny norsk studie viser ikke dramatisk bedre resultater sammenlignet med tradisjonell mammografi.

 • 06.05.2019
  Slik kan protonsenteret bli

  Kontrakt med utstyrsleverandør er signert, og på onsdag vart skisseprosjektet vedtatt i styret i Helse Bergen. Det er viktige dagar på vegen mot protonsenter ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 06.05.2019
  Kontrakt for utstyr til prontonsentra i Noreg signert

  Protonsentra ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus skal gje betre kreftbehandling til pasientar i heile landet. 2. mai vart kontrakten med utstyrsleverandøren Varian Medical Systems signert både i Oslo og Bergen.

 • 26.04.2019
  Pasienter som berøres av flystreik

  Pasientreiser opplever ekstra stor pågang av telefoner på grunn av flystreiken hos SAS, som startet fredag 26. april.

 • 01.04.2019
  Flyttar behandling og forsking inn i same klinikk

  Behandling og forsking skal gå hand i hand i den nye klinikken som snart opnar i Møllendalsbakken 9 i Bergen. Dei nyoppussa lokala skal huse Klinikk for 4-dagars behandling for tvangslidingar, Bergen Center for Brain Plasticity og Senter...

 • 29.03.2019
  Flest fornøgde i vest

  Ei ny undersøking viser at det er flest fornøgde med digitale Feilstavet ordhelsetenester i vest.

 • 28.03.2019
  Trafikkendringar på Haukelandsområdet

  Dei neste fire åra vil området rundt og ved Haukeland bli prega av fleire store byggeprosjekt som vil pågå samtidig. Dette vil medføre endringar for gåande, syklande og kjørande på og rundt sjukehuset.

 • 21.03.2019
  Miljøprisen 2019 til Haukelandstilsett

  Linda Karen Eide, rådgivar ved seksjon Arbeidsmiljø og personalrådgiving, vart i går tildelt helseføretaka sin miljøpris for 2019.

 • 18.03.2019
  Folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord

  Sjukehusa på Vestlandet, Helse Vest, Rogaland Fylkeskommune, interesseorganisasjonar og fleire startar denne veka ein folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord: Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.

 • 15.03.2019
  Utstyr til væskevarmeren «enFlow» blir trekt tilbake frå marknaden

  Leverandøren av blod- og væskevarmaren «enFlow» har uttalt at dei trekkjer tilbake frå marknaden eingongskassettar som blir brukt i dette apparatet. Sjukehusa i Helse Vest gjennomgår no alternative løysingar. Det er ikkje meldt om pasientsk...

 • 15.03.2019
  Kan bygg vere helsefremjande?

  Det var eit av fleire tema for konferansen Rett vest - ein konferanse om arkitektur og helse som i år handla mykje om utviklinga av sjukehusområdet på Haukeland.

 • 25.02.2019
  Kunngjering om valresultat

  Resultatet av val av og blant dei tilsette til representasjon i det regionale helseføretaket og styra i helseføretaka er klart. Det blei forholdstalsval i alle føretaka, noko som betyr at det blei stemt på ei førehandsdefinert liste.

 • 12.02.2019
  Innhaldsrik vår på Vardesenteret

  Ernæringskurs, kurs i mindfulness og mediyoga er nokre av aktivitetane Vardesenteret tilbyr i månadene framover.

 • 17.01.2019
  Brystdiagnostisk senter har flytta

  Onsdag tok Brystdiagnostisk senter imot sin første pasient i nye lokale på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 • 14.01.2019
  Brystdiagnostisk senter flyttar inn i nye lokale

  I veke 3 flyttar Brystdiagnostisk senter frå Hudbygget på Haukeland universitetssjukehus, til det nye sjukehusbygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Fann du det du leita etter?