HELSENORGE

Spørreskjema fra Norsk pandemiregister

For å få meir kunnskap om covid-19 er dine erfaringer som pasient viktig. Norsk pandemiregister sender derfor ut spørreskjema med jevne mellomrom. Utsending av spørreskjema er koordinert nasjonalt. Det betyr at dine svar kan bli sendt videre til forskingsprosjekt du er med på. Dette gjør vi for å unngå at du må svare på de samme spørsmålene flere ganger. Du kan likevel få tilleggsspørsmål fra noen forskingsprosjekt. Dine svar kan bidra til bedre kunnskap om sykdommen, og vi håper du vil bidra til dette. 

Fann du det du leita etter?