HELSENORGE

Spørreskjema fra Norsk pandemiregister

For å få meir kunnskap om covid-19 er dine erfaringer som pasient viktig. Norsk pandemiregister sender derfor ut spørreskjema med jevne mellomrom. Utsending av spørreskjema er koordinert nasjonalt. Det betyr at dine svar kan bli sendt videre til forskingsprosjekt du er med på. Dette gjør vi for å unngå at du må svare på de same spørsmålene flere ganger. Du kan likevel få tilleggsspørsmål fra noen forskingsprosjekt. Dine svar kan bidra til bedre kunnskap om sykdommen, og vi håper du vil bidra til dette. Informasjon på andre språk finnes under overskriften "other languages".


3-måneders PROM-skjema
Vi har fått spørsmål om innholdet i spørreskjemaene som sendes til pasientene. 
Pasienter registrert i Norsk pandemiregister får tilsendt 3 måneders-spørreskjema, men dette blir koordinert sentralt via Posten.

Det er derfor svært viktig at dette skjemaet IKKE printes ut og deles ut til pasienter, da det ikke finnes mulighet til å  registrere inn svar.


Fann du det du leita etter?