Registrering i Norsk pandemiregister – informasjon til ansatte

I oppdrag fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har Norsk intensiv- og pandemiregister fått i oppgave å samle opplysninger om innlagte pasienter i spesialisthelsetjenesten med sykdommen COVID-19 forårsaket av viruset SARS-CoV-2.

Norsk pandemiregister er betegnelsen på den delen av registeret som skal overvåke pandemien i sykehusene. Norsk pandemiregister skal registrere alle pasienter som legges inn på norske sykehus og tester positivt på SARS-CoV-2 uavhengig av hvilken avdeling de legges inn på. Ut fra registeret skal vi lage rapporter som setter Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i stand til å overvåke forløpet av COVID-19 på sykehus i hele Norge. Registeret skal også brukes til kvalitetsforbedring og forskning.


Mal_Registrering_MRS_versjon3.0.pdf

20210607 - pandemiskjema m_hjelpetekst.pdf

20210607 - utskrivningsskjema m_hjelpetekst.pdf

Hvem har ansvar for å registrere?

Det er en koordinator per helseforetak. Koordinatoren er oppnevnt av fagdirektør, og har følgende oppgaver:

  • Sørge for å få på plass et system som fanger opp SARS-CoV2 positive pasienter ved alle sykehus i helseforetaket.
  • Sørge for å rekruttere registratorer på de ulike sykehusene i helseforetaket.
  • Sørge for at pandemiskjema registreres så raskt som mulig, og senest 24 timer etter kjent positiv prøve.
  • Sørge for at utskrivningsskjema fylles ut når utskrivning skjer og senest 24 timer etter utskrivning.

Hvilke pasienter skal registreres?

Norsk pandemiregister skal registrere alle pasienter som innlegges på sykehus med positiv SARS-CoV-2 prøve, uavhengig av hvilken avdeling de legges inn på.

  • Pasienter som innlegges med kjent positiv SARS-CoV-2 prøve
  • Pasienter som tester positivt på SARS-CoV2 ved ankomst.
  • Pasienter innlagt av andre årsaker (for eksempel beinbrudd) som tester positivt på SARS-CoV-2 under sykehusoppholdet.

Så snart positivt testresultat foreligger skal dette umiddelbart formidles til koordinator for registrering.

Hvordan går jeg frem for å registrere?

For nye brukere og brukere som vil søke om nye tilganger er det nødvendig å benytte seg av selvbetjeningsportalen Falk. Falk er en felles påloggingsløsning for nasjonale medisinske kvalitetsregistre som bruker sikker pålogging, fra lokal maskin eller via id-porten.

Årsmøte_mrs_intensiv (PDF)

Kurs om tilgang og registrering i Norsk Pandemiregister for Helse Vest
Kurs om tilgang og registrering i Norsk Pandemiregister for Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord (fungerer ikke med nettleseren Microsoft Internet Explorer)


MRS 2.0


Opplæring og kursmateriell

Det er utarbeidet kurs for registrering i Norsk pandemiregister, et for ansatte i sykehusene i Helse Vest og et for de ansatte i de andre helseregionene.

Kurs om tilgang og registrering i Norsk Pandemiregister for Helse Vest Kurs om tilgang og registrering i Norsk Pandemiregister for Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord (fungerer ikke med nettleseren Microsoft Internet Explorer)

Kontakt

Du kan kontakte registeret dersom du har noe du lurer på:
Norsk pandemiregister
Telefon: 55 97 50 00
E-post: norskpandemiregister@helse-bergen.no
Helse Bergen HF
Postboks 1400
5021 Bergen


Fann du det du leita etter?