HELSENORGE

Informasjon til forskere

NoPaR bidreg gjerne med data til ditt prosjekt.

Under finn du kodebøkene våre og standard søknadsskjema for tilgang til våre data. Søknad om tilgang til data skal innehalde:

Standard søknadsskjema
Protokoll
REK-vedtak (om dette er aktuelt)
DPIA med  fråsegn ved lokalt Personvernombod (om dette er aktuelt)
Variabelliste (dersom beskriving i søknadsskjema ikkje er tilstrekkeleg)
Annan relevant informasjon kring ditt prosjekt

Søknaden sendast til: norskpandemiregister@helse-bergen.no

 

Om våre kodebøker:

Kodebok pandemi: Her finn du vårt standard datasett for pandemipasientane, med beskriving av variablar.  

Fann du det du leita etter?