HELSENORGE

Hvilke opplysninger lagres om deg?

Norsk pandemiregister inneholder opplysninger om oppholdet ditt på sykehus da du var innlagt som følge av sykdommen covid-19. Under finner du en oversikt over hvilke typer opplysninger som blir registrert om deg. 

Seng med pasient. Lege ved sengen lytter på pasienten

​​Opplysninger som registreres​

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsnummer
  • Mulige årsaker til smitte​
  • Liggetid på sykehuset
  • Tidligere og aktuell helsetilstand
  • Funn ved innkomst
  • Behandlingstiltak
  • Overlevelse

I tillegg til opplysningene beskrevet her vil det bli samlet inn informasjon i henhold til anbefalinger fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). I etterkant av sykehusoppholdet kan du også bli kontaktet for å svare på spørsmål.

For å sikre at opplysninger i pandemiregisteret er korrekte, og for at det skal være mulig å sammenstille data i Norsk pandemiregister med data i andre registre, er opplysningene koblet til personidentitet. For å ivareta konfidensialitet lagres opplysninger som navn og fødselsnummer adskilt fra andre opplysninger i registeret.

Lagringstid

Opplysningene om deg oppbevares og brukes så lenge opplysningene er nødvendige for de formålene som er beskrevet her. ​​

Rapportering fra registeret

​Her kan du lese mer: Rapportering fra registeret​

​​Utlevering av ​personopplysninger og kobling med andre register

​​Her kan du lese mer: Utlevering og kobling med andre register​

Fann du det du leita etter?