HELSENORGE

Om Norsk MS-register og Biobank

Norsk MS-register og biobank er samlokalsisert med Nasjonal kompetansetjeneste for MS ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen. Vi arbeider tett sammen med kompetansetjenesten, og fagmiljøet ved Kompetansetjenesten har viktige bidrag til Norsk MS-register og biobank sitt arbeid.


Fellesbilde av ansatte  


Ansatte i registeret arbeider sammen for å nå registerets målsetting om å kvalitetssikre helsetjenester til personer med MS. Sammen innehar vi medisinsk- og helsefaglig- statistisk- forsknings og kvalitetsforbedringskompetanse. Vi arbeider kontinuerlig med å bedre registerets funksjonalitet og dekningsgrad gjennom ulike tiltak, og vi er ansvarlige for flere forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter med bruk av registerdata. Vi er også behjelpelige med registrering og veiledning for å komme i gang med registrering.

Vi har utstrakt samarbeid med MS-forbundet og de nevrologiske avdelingene i landet.


Ansatte:

Stig Wergeland

6[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Faglig registeransvarlig, Lege, PhD

Telefon: 55 97 60 30
E-post: stig.wergeland@helse-bergen.no

Jan Harald Aarseth

5[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Registeransvarlig, Statistiker, PhD

Telefon: 55 97 60 63
E-post: jan.harald.aarseth@helse-bergen.no

Anne-Britt Rundhovde Skår

4[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien

MS-sykepleier MSc. Forbedringscoach

Telefon: 55 97 60 76
E-post: anne.skar@helse-bergen.no


Tori Smedal

11.jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Prosjektleder, Fysioterapeut, PhD

Telefon: 55 97 54 65
E-post: tori.smedal@helse-bergen.no

Håvard Nyhagen Henriksen

Håvard_Nyhagen_Henriksen_beskj (002).jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Rådgiver

E-post: havard.nyhagen.henriksen@helse-bergen.no

Lars Martin Skår

Lars Martin 

Konsulent

E-post: lars.martin.rundhovde.skar@helse-bergen.no

 

Alle nevrologiske avdelinger i landet leverer data til registeret.


Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Finnmarkssykehuset, Kirkenes sykehus, Kirkenes
Nordlandsykehuset, Bodø
Nordlandsykehuset Lofoten, Gravdal Vesterålen
Helgelandssykehuset, Mosjøen
Sykehuset Namsos
Sykehuset Levanger
St Olavs Hopital
Molde Sjukehus
Ålesund Sjukehus
Helse-Førde, Førde sentralsjukehus
Helse-Bergen, Haukeland universitetssjukehus
Helse Fonna, Haugesund sjukehus
Helse Stavanger, Stavanger universitetssjukehus
Sørlandet Sykehus, Kristiansand
Sørlandet Sykehus, Arendal
Sykehuset Telemark
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Vestre Viken, Drammen
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Akershus Universitetssykehus
Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Sykehuset Innlandet, Elverum
Sykehuset Innlandet, Hamar
Sykehuset Østfold, Kalnes


 

Fann du det du leita etter?