HELSENORGE

Tilgang og innlogging

Det første du må gjøre hvis du ønsker å registrere data er å søke tilgang. Når det er gjort logger du inn på MS-registerets registreringssystem og du er klar til å registrere data. Det er kun på PCer koblet til Norsk Helsenett dette er mulig.

Søke tilgang 
For å søke tilgang følger du disse punktene:

1. Åpne en nettleser (systemet er testet på Crome og Microsoft Edge, så disse anbefales) og gå til adressen mrs.nhn.no . Da kommer du til kvalitetsregisterportalen som vist i figuren under. Denne portalen inneholder både registre som bruker FALK (markert med *) og de som enda er på helseregistert.no.

Portal


2. Velg «Norsk MS-register og biobank *» fra listen. Du blir da bedt om å identifisere deg med sikker pålogging. På den første listen velger du «ID-PORTEN» (Se figuren til venstre til under). På menyen som da kommer opp identifiserer du deg ved å logge inn med BankId (Se figuren til høyre under).​

ID


3. Nå vil du få opp et søknadskjema som du må fylle ut og sende inn:​

skjema_del1
skjema_del2

Etter at du har trykket «Send inn søknad» vil det kunne ta litt tid før den blir godkjent:
  • ​Hvis du hadde tilgang når vi brukte «helseregister.no» så kan vi godkjenning din søknad uten å kontakte ditt HF for bekreftelse. I de første ukene etter overgang til FALK vil vi sjekke om det er nye søknader flere ganger daglig, så ventetiden for å få tilgang skal ikke være lang.
  • Har du ikke tilgang fra tidligere kontaktes din lokal registerkontakt og først når denne bekrefter søknaden gis det tilgang.

Søke om flere tilganger
For noen kan det være aktuelt å ha tilgang til å registrere fra mer enn ett helseforetak (de aller fleste vil kun har behov for en tilgang). Gå da til portalen mrs.nhn.no og velg «Mine søknader». Hvis du ikke er innlogget vil du måtte identifisere deg med hjelp av BankId. Figuren under viser fremgangsmåten for å levere inn nye søknader. 

flere søknader


Logg på MS-registerets registreringssystem

For å logge inn på registreringssystemet benyttes portalen mrs.nhn.no. Velg MS-registeret på listen og du kommer inn etter at du har identifisert deg med BankId (velg først «ID-PORTEN før du velger «BANKID» eller «BANKID PÅ MOBIL» - se figur under).

MERK: Innloggingen kan forenkles betraktelig hvis du har «BuyPass» på Smartkortet ditt. Da kan innloggingen på din PC, hvis du logger på med Smartkort, gjenbrukes ved innlogging på registreringsløsningen til MS-registeret. En forenklet pålogging vil da bli slik:
  1. Logg på PCen din med Smartkort
  2. Gå til portalen mrs.nhn.no og velg MS-registeret fra listen. Velg først «ID-PORTEN» og så «BUYPASS ID PÅ SMARTKORT».
  3. Oppgi koden du har på BuyPass. Så kommer du rett inn i registeret.

Ansatte i Helse Midt-Norge har muligheten til å gå direkte til MS-registeret ved å velge «HELSE MIDT» i menyen «FALK» (se under). 

innlogging_ID
Mange av dere har BuyPass på Smartkortet allerede. Har dere ikke dette, ta kontakt med deres lokale Kundesenter/IKT-avdeling/ ID-kontor for å få vite hvordan dette kan bestilles. Det er ikke BuyPass appen dere skal anskaffe dere (den må dere i tilfelle betale for selv), men BuyPass på smartkortet som avdelingen/helseforetaket gir dere uten kostnad.


Endre telefonnummer eller e-post
Registeret trenger å ha oppdatert kontaktopplysninger på alle som har tilgang til å registrere. Derfor er det viktig å oppdatere dette i din profil hvis dette endrer seg. Gå til portalen mrs.nhn.no og velg «Min profil» til høyre under overskriften «FALK» og velg «Endre informasjon». Figuren under viser da innholdet i din profil og du kan oppdatere telefon og epost. 

profil


Avslutte tilgang til MS-registerets registreringsløsning
Det er kun de som har som oppgave å registrere data i Norsk MS-register og biobank som til en hver tid skal ha tilgang. Hvis du ikke skal benytte din tilgang lenger må du gi beskjed slik at vi kan stenge tilgangen (den kan selvsagt gjenåpnes hvis det er aktuelt på et senere tidspunkt).
Skal vi stenge din tilgang så sender du oss en epost​ til msdata@helse-bergen.no ​

Fann du det du leita etter?