HELSENORGE

Pasientoppslag og hovedmeny

Å finne en bestemt pasient i registeret gjøres ved å søke på fødselsnummeret. Er bare fødselsdato tilgjengelig kan man søke på dette kombinert med navn.

Alle som bruker registeret har også en egen liste med "Mine pasienter". På denne kommer alle pasientene en har gjort registreringer på. De med nyligst registreringer ligger i toppen av listen. Siden denne listen henter fødselsnummer fra folkeregisteret tar det litt tid å få den opp på skjermen. Derfor hentes bare noen pasienter om gangen.

Har du hentet ut data fra registeret uten personnummer (anbefales) så finnes det variabler i utlistingen (Excel-fil) som heter "Skjema_GUID". Denne kan brukes til å slå opp en pasient. Dette gjøres under fanen "Skjema" og valget "Slå opp skjema-GUID". Video nummer to under viser hvordan.

Når en pasient er valgt kommer vi til pasient-hovedmenyen. Denne inneholder alle tidligere data som er registrert om pasienten og gir mulighet for å legge til nye data. Hovedmenyen består av en graf som oppsummerer grunnoppfølgings dataene og menyvalg for listing og endring av alle dataene i systemet.

En viktig del av pasientforløpet (grunnoppfølgingen) er periode begrepet. En periode er tenkt å være tiden mellom to etterfølgende kontroller. Det vil måtte registreres en grunnoppfølging for hver periode. For pasienter som ble inkludert i registeret lenge etter de fikk MS vil dere se at noen perioder er mye lenger, spesielt litt tilbake i tid. Dette ble gjort for å spare tid og arbeid i inklusjon av disse pasientene. Men i nåtid (egentlig etter 2017) ønsker vi at en periode skal gå fra en kontroll til den neste kontrollen.

Når nye data legges inn eller gamle data endres (ved rettinger), oppdateres grafen og systemet med en gang.

 

Denne videoen viser hvordan variabelen SkjemaGUID, som finnes i datadumper fra registeret, kan brukes til å slå opp en pasient.

Fann du det du leita etter?