HELSENORGE

Pasient som er delvis registrert tidligere

Vi vil av og til oppleve at vi  henter opp en pasient med vesentlige mangler i registreringen. Da ferdisgtilles eventuelle uferdige perioder og nye opprettes for å få et fullstending pasientforløp.

I figuren under ser vi et eksempel på en pasient som mangler data bakover i tid:


illustrasjon av pasient med manglende registrering.

Da må vi, med samme fremgangsmåte som vist i avsnitt #3 og #4, opprette nye perioder og legge til data slik at de kan ferdigstilles. For gule perioder sjekkes det at dataene som er registrert stemmer, legger til eventuelle mangler og ferdigstiller. Målet er å få denne pasienten like fullstendig som vist i avsnitt #4. Resultatet blir altså:

Illustrasjon hvor mangleden opplysninger er lagt til.  

Fann du det du leita etter?