Oversikt over data fra eget HF

Vil du vite hvilke medikamenter de registrerte bruker på et angitt tidspunkt. Eller kjønnsfordeling, de hyppigste bivirkningene. Dette er mulig på en enkel måte.

Det finnes mulighet til å vise dataene i registeret grafisk. Dette gjøres under «Rapporter» på startsiden. Vi håper å forbedre denne løsningen i kommende versjoner, men dere vil kunne få en viss oversikt over egne data ved hjelp av disse visningene.


Fann du det du leita etter?