HELSENORGE

Oversikt over data fra eget HF

Vil du vite hvilke medikamenter de registrerte bruker på et angitt tidspunkt. Eller se på  kjønnsfordelingen og se hva som er de hyppigste bivirkningene. Dette er mulig på en enkel måte.

Det finnes mulighet til å vise dataene i registeret grafisk. Dette gjøres ved å følge direkte-linker på startsiden eller ved å velge  «Rapporter». Noen av grafene har blitt oppdatert/forbedret i siste versjon. Vi håper å forbedre denne løsningen videre i kommende versjoner, men dere vil kunne få en viss oversikt over egne data ved hjelp av disse visningene.

NB! Videoen under beskriver en tidligere versjon av registreringsløsningen. Den gir likevel en god forklaring på hvordan du kan se egne data i nåværende versjon. Spesielt grafene for pågående behandling og bivirkning er forbedret. Som standard viser nå alle grafene kun de pasientene som følges opp hos dere, men andre valg er mulig. 


Fann du det du leita etter?