HELSENORGE

Variabelliste og registreringsskjema

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte er et tverrfaglig register. Sykepleier, plastikkirurg, øre-nese-hals lege, logoped, kjeveortoped og psykolog leverer data. Det gjøres registreringer ved alle operasjoner og fra kontroller ved bestemte alderstrinn.  

Registreringsskjemaene/variablene i Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte:

Startskjema - Operasjon​​.pdf

Plastikkirurgi - Operasjon​​.pdfPlastikkirurgi - Oppfølging​.pdfPlastikkirurgi - Spaltemorfologi​.pdfBakgrunnsinformasjon​.pdfSykepleie - Leppelukking og ganelukking​.pdf

Sykepleie - Utskrivelse​.pdfØre-Nese-Hals - Hørsel​.pdfØre-Nese-Hals - Nasofiberskopi.pdfKjeveortopedi​.pdf

Logopedi​.pdfPsykologi​.pdf​


 

Alder ved registrering av data til det nasjonale registeret

De kontrollene faggruppene leverer data til det nasjonale registeret er markert med gult.

tabell alder ved registrering.PNG
3 Innført etter fagrådsmøte desember 2018
4 Ønsket
5 Uregelmessig
6 Ved behov
7 Innført etter fagrådsmøtet 280519

 

Variabelbibliotek

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har utarbeidet et variabelbibliotek med variablene i alle de nasjonale kvalitetsregistrene. Du finner Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte i Variabelbiblioteket

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering - SKDE

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er organisert i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord, og har også enheter i de fire helseregionene. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE er et operativt kompetansemiljø som skal sikre drift og god utnyttelse av de medisinske kvalitetsregistrene. De regionale enhetene har særskilt ansvar ovenfor kvalitetsregistre tillagt sitt regionale helseforetak.

Hjemmesiden til SKDE
Fann du det du leita etter?