HELSENORGE

Ny komite for LGS-fondet

Leppe-ganespalteforeningen i Norge har sammen  med ulike bidragsytere etablert LGS-fondet.

​LGS- fondet skal gi økonomisk støtte til personer knyttet til spalteteamene i Oslo og Bergen, samt medlemmer av Leppe-ganespalteforeningen som søker faglig utvikling innen disiplinen leppe-kjeve-ganespalte. Kompetansehevingen skal komme pasientgruppen til gode. 

Les mer om LGS-fondet her (PDF)