HELSENORGE

Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring av helsetjenesten er hovedformålet med opprettelse av medisinske kvalitetsregistre. Alle institusjoner og helseforetak som leverer data til registeret kan etter søknad til styret få tilgang til data for kvalitetssikringsarbeid og forskning.

Kvalitetsforbedringsprosjekt som pågår:

Reliabiliteten av kjeveortopediens variabler (bitt/vekst- variablene) i Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte og studie av hvilke som egner seg best som kvalitetsindikator for vekst og bittforhold. Rek 126267. Oppstart høst 2020.

Reliabiliteten av kjeveortopediens variabler_Protokoll.pdf

En studie av talevariablene i Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. REK 173484. Oppstart høst 2020.

Reliabiliteten av talevariablene_Protokoll.pdf

Bedre informasjon til foresatte i forkant av operasjon ved Barnekirurgisk avdeling, Barne- og ungdomsklinikken. Oppstart vår 2020.

Prosjektbeskrivelse Informasjons til foreldre.pdf

Søk midler til kvalitetsforbedring 

Kvalitetsforbedring - råd og veiledning

Fann du det du leita etter?