HELSENORGE

Elektronisk innhenting av pasientrapporterte data

Norsk kvalitetsregiser for leppe-kjeve-ganespalte har i en lengre periode arbeidet med prosjektet Elektronisk innhenting av pasientrapporterte data. Målet med prosjektet er å gå bort i fra spørreskjema på papir til elektronisk løsning. Foreldrene vil da motta spørreskjema på Helsenorge, med varsling på SMS. 

Ved hjelp av denne løsningen håper registeret på bedre dekningsgrad for skjemaet, mindre arbeidsbelastning for personalet på sengepost og foreldrene får fylle ut skjemaet når det passer de best. ​