Presentasjoner fra fagdager

​Fagdag 2016

Arteriell Luftemboli på NIR november 2016 - Kopi.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2016/Arteriell Luftemboli på NIR november 2016 - Kopi.pdfArteriell Luftemboli på NIR november 2016 - Kopi.pdf
Delirium H. Wøien.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2016/Delirium H. Wøien.pdfDelirium H. Wøien.pdf
Hyperbar oksygenbehandling L. C. Mathisen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2016/Hyperbar oksygenbehandling L. C. Mathisen.pdfHyperbar oksygenbehandling L. C. Mathisen.pdf
Intrakranielle blødninger L. Romundstad.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2016/Intrakranielle blødninger L. Romundstad.pdfIntrakranielle blødninger L. Romundstad.pdf
Koma K. Strand.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2016/Koma K. Strand.pdfKoma K. Strand.pdf
Status epileptikus M. Horn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2016/Status epileptikus M. Horn.pdfStatus epileptikus M. Horn.pdf


​Fagdag 2015

Laake Respirasjonssvikt ved sepsis.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Laake Respirasjonssvikt ved sepsis.pdfLaake Respirasjonssvikt ved sepsis.pdf
JH Laake - Respirasjonssvikt ved sepsis.compressed.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/JH Laake - Respirasjonssvikt ved sepsis.compressed.pdfJH Laake - Respirasjonssvikt ved sepsis.compressed.pdf
Baksaas-Aasen - Retningslinje aksidentell hypotermi, OUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Baksaas-Aasen - Retningslinje aksidentell hypotermi, OUS.pdfBaksaas-Aasen - Retningslinje aksidentell hypotermi, OUS.pdf
Andersen - Kvar bør pasientar med alvorleg sepsis og fleirorgansvikt behandlast_ NIR 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Andersen - Kvar bør pasientar med alvorleg sepsis og fleirorgansvikt behandlast_ NIR 2015.pdfAndersen - Kvar bør pasientar med alvorleg sepsis og fleirorgansvikt behandlast_ NIR 2015.pdf
Flaatten - Sirkulasjonssvikt ved sepsis.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Flaatten - Sirkulasjonssvikt ved sepsis.pdfFlaatten - Sirkulasjonssvikt ved sepsis.pdf
Helset - Nyresvikt ved sepsis.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Helset - Nyresvikt ved sepsis.pdfHelset - Nyresvikt ved sepsis.pdf
Skrede - Alvorlig sepsis, diagnostikk og antibiotikastrategi.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Skrede - Alvorlig sepsis, diagnostikk og antibiotikastrategi.pdfSkrede - Alvorlig sepsis, diagnostikk og antibiotikastrategi.pdf
Program fagdag NIR 13.11.15.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Program fagdag NIR 13.11.15.pdfProgram fagdag NIR 13.11.15.pdf


​Fagdag 2014

Stive lunger G. Holmaas.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Stive lunger G. Holmaas.pdfStive lunger G. Holmaas.pdf
Non-invasiv respirasjonsstøtte L. Mathisen [Kompatibilitetsmodus].pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Non-invasiv respirasjonsstøtte L. Mathisen [Kompatibilitetsmodus].pdfNon-invasiv respirasjonsstøtte L. Mathisen [Kompatibilitetsmodus].pdf
Respiratorbehandling av barn G. Grindheim.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Respiratorbehandling av barn G. Grindheim.pdfRespiratorbehandling av barn G. Grindheim.pdf
Intubasjon av intensivpasienter K. Strand [Kompatibilitetsmodus].pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Intubasjon av intensivpasienter K. Strand [Kompatibilitetsmodus].pdfIntubasjon av intensivpasienter K. Strand [Kompatibilitetsmodus].pdf
Hjemmerespiratorpasienten K. Dybwik.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Hjemmerespiratorpasienten K. Dybwik.pdfHjemmerespiratorpasienten K. Dybwik.pdf
Alternative strategier V. Tørå Dokka.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Alternative strategier V. Tørå Dokka.pdfAlternative strategier V. Tørå Dokka.pdf
Program fagdag 141114.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Program fagdag 141114.pdfProgram fagdag 141114.pdf


​Fagdag 2013

2013 Prognostisering etter hjertestans Eldar Søreide.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2013/2013 Prognostisering etter hjertestans Eldar Søreide.pdf2013 Prognostisering etter hjertestans Eldar Søreide.pdf
2013 Indikasjoner for og kontraindikasjoner mot intensivbehandling - Laake.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2013/2013 Indikasjoner for og kontraindikasjoner mot intensivbehandling - Laake.pdf2013 Indikasjoner for og kontraindikasjoner mot intensivbehandling - Laake.pdf
2013 EOL og kommunikationsstrategier - Bülow.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2013/2013 EOL og kommunikationsstrategier - Bülow.pdf2013 EOL og kommunikationsstrategier - Bülow.pdf
2013 Program fagdag - Gardermoen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2013/2013 Program fagdag - Gardermoen.pdf2013 Program fagdag - Gardermoen.pdf


​Fagdag 2012

Kan_bør vi stole på pårørende sine opplysninger.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2012/Kan_bør vi stole på pårørende sine opplysninger.pdfKan_bør vi stole på pårørende sine opplysninger.pdf
intensivgeriatri.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2012/intensivgeriatri.pdfintensivgeriatri.pdf
2012 Program fagdag - Gardermoen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2012/2012 Program fagdag - Gardermoen.pdf2012 Program fagdag - Gardermoen.pdf
Intensivbehandling av eldre - fagdag NIR 23.11.11.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2012/Intensivbehandling av eldre - fagdag NIR 23.11.11.pdfIntensivbehandling av eldre - fagdag NIR 23.11.11.pdf
Får eldre intensivpasientar mindre behandling enn andre_.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2012/Får eldre intensivpasientar mindre behandling enn andre_.pdfFår eldre intensivpasientar mindre behandling enn andre_.pdf
Elderly patients - who should be admitted to intensive care – Reinikainen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2012/Elderly patients - who should be admitted to intensive care – Reinikainen.pdfElderly patients - who should be admitted to intensive care – Reinikainen.pdf