Presentasjoner fra fagdager

Fagdag 2019

Fagdag 2018


Fagdag 2017

Program for Fagdag 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2017/Program for Fagdag 2017.pdfProgram for Fagdag 2017.pdf
Arteriekran og luftemboli.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2017/Marit Gautestad - Atteriekran og luftemboli/Arteriekran og luftemboli.pdfArteriekran og luftemboli.pdf
arteriekranyle, voksen; fylle transducersett, blodprøvetaking arterielt og venøst.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2017/Marit Gautestad - Atteriekran og luftemboli/arteriekranyle, voksen; fylle transducersett, blodprøvetaking arterielt og venøst.pdfarteriekranyle, voksen; fylle transducersett, blodprøvetaking arterielt og venøst.pdf
Hyperbar oksygenbehandling, sykepleieoppgaver.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2017/Marit Gautestad - Atteriekran og luftemboli/Hyperbar oksygenbehandling, sykepleieoppgaver.pdfHyperbar oksygenbehandling, sykepleieoppgaver.pdf


​Fagdag 2016

Latrogen arteriell luftemboli_Gunhild Holmaas.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2016/Latrogen arteriell luftemboli_Gunhild Holmaas.pdfLatrogen arteriell luftemboli_Gunhild Holmaas.pdf
Intensivdelirium_Hilde Wøien_Rikshospitalet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2016/Intensivdelirium_Hilde Wøien_Rikshospitalet.pdfIntensivdelirium_Hilde Wøien_Rikshospitalet.pdf
Hyperbar oksygenbehandling_Lene Cecilie Mathisen_Ullevaal.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2016/Hyperbar oksygenbehandling_Lene Cecilie Mathisen_Ullevaal.pdfHyperbar oksygenbehandling_Lene Cecilie Mathisen_Ullevaal.pdf
Behandling av pasienter med intrakranielle blødninger_Luis Romundstad_Rikshospitalet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2016/Behandling av pasienter med intrakranielle blødninger_Luis Romundstad_Rikshospitalet.pdfBehandling av pasienter med intrakranielle blødninger_Luis Romundstad_Rikshospitalet.pdf
Koma og nedsatt bevissthet_Kristian Strand_SUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2016/Koma og nedsatt bevissthet_Kristian Strand_SUS.pdfKoma og nedsatt bevissthet_Kristian Strand_SUS.pdf
Akuttbehandling av status epileptikus_Morten Horn_Ullevaal.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2016/Akuttbehandling av status epileptikus_Morten Horn_Ullevaal.pdfAkuttbehandling av status epileptikus_Morten Horn_Ullevaal.pdf


​Fagdag 2015

Sepsis-induced respiratory failure_Jon Henrik Laake_Rikshospitalet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Sepsis-induced respiratory failure_Jon Henrik Laake_Rikshospitalet.pdfSepsis-induced respiratory failure_Jon Henrik Laake_Rikshospitalet.pdf
Respirasjonssvikt ved sepsis_compressed_Jon Henrik Laake_Rikshospitalet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Respirasjonssvikt ved sepsis_compressed_Jon Henrik Laake_Rikshospitalet.pdfRespirasjonssvikt ved sepsis_compressed_Jon Henrik Laake_Rikshospitalet.pdf
Retningslinje aksidentell hypotermi_Kjersti Baksaas-Aasen_Ullevaal.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Retningslinje aksidentell hypotermi_Kjersti Baksaas-Aasen_Ullevaal.pdfRetningslinje aksidentell hypotermi_Kjersti Baksaas-Aasen_Ullevaal.pdf
Kvar bør pasientar med alvorleg sepsis og fleirorgansvikt behandlast_Finn H Andersen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Kvar bør pasientar med alvorleg sepsis og fleirorgansvikt behandlast_Finn H Andersen.pdfKvar bør pasientar med alvorleg sepsis og fleirorgansvikt behandlast_Finn H Andersen.pdf
Sirkulasjonssvikt ved sepsis_Hans Flaatten_HUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Sirkulasjonssvikt ved sepsis_Hans Flaatten_HUS.pdfSirkulasjonssvikt ved sepsis_Hans Flaatten_HUS.pdf
Organstøttende behandling Nyresvikt_Elin Helset_Ullevaal.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Organstøttende behandling Nyresvikt_Elin Helset_Ullevaal.pdfOrganstøttende behandling Nyresvikt_Elin Helset_Ullevaal.pdf
Alvorlig sepsis diagnostikk og antibiotikastrategi_Steinar Skrede_HUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Alvorlig sepsis diagnostikk og antibiotikastrategi_Steinar Skrede_HUS.pdfAlvorlig sepsis diagnostikk og antibiotikastrategi_Steinar Skrede_HUS.pdf
Program NIR fagdag_Gardermoen 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2015/Program NIR fagdag_Gardermoen 2015.pdfProgram NIR fagdag_Gardermoen 2015.pdf


​Fagdag 2014

Stive lunger_Gunhild Holmaas.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Stive lunger_Gunhild Holmaas.pdfStive lunger_Gunhild Holmaas.pdf
Non-invasiv respirasjonsstøtte til intensivpasienter_L Mathisen_OUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Non-invasiv respirasjonsstøtte til intensivpasienter_L Mathisen_OUS.pdfNon-invasiv respirasjonsstøtte til intensivpasienter_L Mathisen_OUS.pdf
Respiratorbehandling av barn_Guro Grindheim_OUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Respiratorbehandling av barn_Guro Grindheim_OUS.pdfRespiratorbehandling av barn_Guro Grindheim_OUS.pdf
Intubasjon av intensivpasienter_Kristian Strand_SUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Intubasjon av intensivpasienter_Kristian Strand_SUS.pdfIntubasjon av intensivpasienter_Kristian Strand_SUS.pdf
Når hjemmerespiratorpasienten blir intensivpasient_Knut Dybwik_Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Når hjemmerespiratorpasienten blir intensivpasient_Knut Dybwik_Nordlandssykehuset.pdfNår hjemmerespiratorpasienten blir intensivpasient_Knut Dybwik_Nordlandssykehuset.pdf
Alternative strategier ved respirasjonssvikt_ Tørå Dokka.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Alternative strategier ved respirasjonssvikt_ Tørå Dokka.pdfAlternative strategier ved respirasjonssvikt_ Tørå Dokka.pdf
Program NIR fagdag_Gardermoen 2014.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2014/Program NIR fagdag_Gardermoen 2014.pdfProgram NIR fagdag_Gardermoen 2014.pdf


​Fagdag 2013

Prognostisering etter hjertestans og terapeutisk hypotermi_Eldar Søreide_SUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2013/Prognostisering etter hjertestans og terapeutisk hypotermi_Eldar Søreide_SUS.pdfPrognostisering etter hjertestans og terapeutisk hypotermi_Eldar Søreide_SUS.pdf
Indikasjoner for og kontraindikasjoner mot intensivbehandling_Jon Henrik Laake_OUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2013/Indikasjoner for og kontraindikasjoner mot intensivbehandling_Jon Henrik Laake_OUS.pdfIndikasjoner for og kontraindikasjoner mot intensivbehandling_Jon Henrik Laake_OUS.pdf
Kommunikation og den nødvendige samtale_Bülow.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2013/Kommunikation og den nødvendige samtale_Bülow.pdfKommunikation og den nødvendige samtale_Bülow.pdf
Program NIR fagdag_Gardermoen 2013.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2013/Program NIR fagdag_Gardermoen 2013.pdfProgram NIR fagdag_Gardermoen 2013.pdf


​Fagdag 2012

Intensivbehandling av eldre_Hilde Myhren_OUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2012/Intensivbehandling av eldre_Hilde Myhren_OUS.pdfIntensivbehandling av eldre_Hilde Myhren_OUS.pdf
Den «naturlige» aldringsprosessen_Anne Kristine Gulsvik_OUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2012/Den «naturlige» aldringsprosessen_Anne Kristine Gulsvik_OUS.pdfDen «naturlige» aldringsprosessen_Anne Kristine Gulsvik_OUS.pdf
Program NIR fagdag_Gardermoen 2012.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2012/Program NIR fagdag_Gardermoen 2012.pdfProgram NIR fagdag_Gardermoen 2012.pdf
Korleis går det med eldre intensivpasientar_Reidar Kvåle_NIR.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2012/Korleis går det med eldre intensivpasientar_Reidar Kvåle_NIR.pdfKorleis går det med eldre intensivpasientar_Reidar Kvåle_NIR.pdf
Får eldre intensivpasientar mindre behandling enn andre_Finn H Andersen_Ålesund sjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2012/Får eldre intensivpasientar mindre behandling enn andre_Finn H Andersen_Ålesund sjukehus.pdfFår eldre intensivpasientar mindre behandling enn andre_Finn H Andersen_Ålesund sjukehus.pdf
Elderly patients - who should be admitted to intensive care_Matti Reinikainen_North Karelia Central Hospital.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Fagdager/Fagdag 2012/Elderly patients - who should be admitted to intensive care_Matti Reinikainen_North Karelia Central Hospital.pdfElderly patients - who should be admitted to intensive care_Matti Reinikainen_North Karelia Central Hospital.pdf


Fann du det du leita etter?