Mal for data og kodebok

NIR har utarbeidd ein mal for registrering av intensivopphald. Dette skal sikre at dei rette opphalda blir lagra i NIR, og på rett måte.