Fagleg styringsgruppe

Norsk intensivregister har eit Fagråd som består av totalt 10 representanter.

§6b Fagråd

Fagrådets viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet i registeret. Fagrådet i NIR skal ha brukerrepresentasjon, bred geografisk og faglig forankring.

Fagrådet i NIR skal ha:

- Brukerrepresentant
 -To representanter fra medlemsenhetene i hver av de fire helseregionene - 8 totalt.
 -Det bør være en jevn fordeling mellom leger og sykepleiere i fagrådet.
 -Helse Sør-Øst utgjør en stor del av NIR-nettverket, og kan ha et ekstra (tredje) medlem i fagrådet om det er ønskelig. Dette ekstramedlemmet kan utnevnes av Fagrådet utenom årsmøtet.

Dagleg leiar i NIR rapporterer til Fagrådet. Nasjonal sekretær er referent for Fagrådet.

Her er Fagrådet sine medlemmer 2017-2021:

Helse-Nord:
Kjersti Mongstad - UNN Tromsø 
kjersti.mongstad@unn.no

Ingunn Skaland - Helgelandssykehuset, Mosjøen
ingunn.skaland@helgelandssykehuset.no

Helse-Midt:
Erik Bonesmo, Levanger
erik.bonesmo@hnt.no

Lisbeth Aarsnes Strømme, Ålesund
lisbeth.aarsnes.stromme@helse-sunnmore.no

Helse Sør-Øst:
Andreas Barrat-Due, OUS
andreas.barrattdue@gmail.com

Yvonne Karin Martin, Kalnes
yvonne.karin.martin@so-hf.no

Kristin Haugli, Gjøvik
kristin.haugli@sykehuset-innlandet.no

Helse-Vest:
Kristian Strand, Stavanger univ.sykehus
kristian.strand@sus.no

Hans Flaatten, Haukeland univ.sykehus
hans.flaatten@kir.uib.no

Brukerrepresentant for NIR
Ingeborg Dahl-Hilstad, Generalsekretær fra Personskadeforbundet 
ingeborg@personskadeforbundet.no


Daglig leder i NIR:
Dr. Eirik Alnes Buanes, KSK, Haukeland universitetssykehus
eirik.alnes.buanes@helse-bergen.no

Referent for Fagrådet: Anita Farestveit, KSK, Haukeland universitetssykehus
anita.farestveit@helse-bergen.no

 

Referat fra Fagrådsmøte:

 

Referat fra fagrådsmøte 14.11.18.pdf

FAGRÅDET Referat 31.mai 2018.pdf

 

25.januar 2018. Referat Fagrådsmøte docx 09.pdf

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.