HELSENORGE

Fagleg styringsgruppe

Fagrådet i Norsk intensiv- og pandemiregister

§6b Fagråd

Fagrådets viktigste oppgåve er å sikre høg fagleg kvalitet i registeret. Fagrådet i NIPaR skal ha brukerrepresentasjon, bred geografisk og fagleg forankring.
Fagrådet er samansett av to representantar frå medlemseiningane i kvar av dei fire helseregionane (åtte totalt) og ein brukarrepresentant. Helse Sør-Aust kan ha eitt ekstra medlem oppnemnt av Fagrådet. I dei nye vedtektene frå mars 2020 har i tillegg Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet moglegheit for å stille med kvar sin representant under pandemi. 

Dagleg leiar i NIPaR rapporterer til Fagrådet. Nasjonal sekretær, er referent for Fagrådet.

Her er Fagrådet sine medlemmer 2022:

Helse-Nord:
Rønnaug Hammervold - Nordlandssykehuset Bodø 
ronnaug.hammervold@nordlandssykehuset.no ​​

Shirin Kordasti Frisvold, Unn Tromsø
shirin.kordasti@unn.no

Børre Fevang - Norsk forening for infeksjonssmedisin
borre.fevang@medisin.uib.no

Helse-Midt:

Erik Solligård, St. Olav
erik.solligard@stolav.no

Lisbeth Aarsnes Strømme, Ålesund
lisbeth.aarsnes.stromme@helse-sunnmore.no

Helse Sør-Øst:
Andreas Barrat-Due, OUS
andreas.barrattdue@gmail.com

Yvonne Karin Martin, Kalnes
yvonne.karin.martin@so-hf.no

Kristin Haugli, Gjøvik
kristin.haugli@sykehuset-innlandet.no

Helse-Vest:
Alena Breidablik, Førde Sentralsjukehus
alena.tsikhanava.breidablik@helse-forde.no

Hans Flaatten, Haukeland univ.sykehus
hans.flaatten@kir.uib.no

Brukerrepresentant for NIR
Ingeborg Dahl-Hilstad, Generalsekretær fra Personskadeforbundet 
ingeborg@personskadeforbundet.no

Representant frå Folkehelseinstituttet
Ragnhild Tønnesen (seniorrådgiver)

Representant frå Helsedirektoratet
Toril Kolås (seniorrådgiver)

Daglig leder i NIR:
Dr. Eirik Alnes Buanes, KSK, Haukeland universitetssykehus
eirik.alnes.buanes@helse-bergen.no

Referent for Fagrådet:
Anita Farestveit, KSK, Haukeland universitetssykehus

norskintensivregister@helse-bergen.no

Referat fra Fagrådsmøte:

270122_Fagrådsmøte.pdf
171121_Fagrådsmøte (PDF)
100621_Fagrådsmøte​.pdf​

Referat Fagrådsmøte 12.11.20.pdf

Fann du det du leita etter?