Fagleg styringsgruppe

Norsk intensivregister har eit Fagråd

§6b Fagråd

Fagrådets viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet i registeret. Fagrådet i NIR skal ha brukerrepresentasjon, bred geografisk og faglig forankring.

Fagrådet i NIR skal ha:

- Brukerrepresentant
 -To representanter fra medlemsenhetene i hver av de fire helseregionene, Helse Sør-Øst har 3,- 9 totalt.
 -Det bør være en jevn fordeling mellom leger og sykepleiere i fagrådet.
 -Helse Sør-Øst utgjør en stor del av NIR-nettverket, og har derfor et ekstra (tredje) medlem i fagrådet. Dette ekstramedlemmet kan utnevnes av Fagrådet utenom årsmøtet.

Dagleg leiar i NIR rapporterer til Fagrådet. Nasjonal sekretær, er referent for Fagrådet.

Her er Fagrådet sine medlemmer 2017-2021:

Helse-Nord:
Rønnaug Hammervold - UNN Tromsø 
ronnaug.hammervold@nordlandssykehuset.no

Helse-Midt:

Erik Bonesmo, Levanger
erik.bonesmo@hnt.no

Lisbeth Aarsnes Strømme, Ålesund
lisbeth.aarsnes.stromme@helse-sunnmore.no

Helse Sør-Øst:
Andreas Barrat-Due, OUS
andreas.barrattdue@gmail.com

Yvonne Karin Martin, Kalnes
yvonne.karin.martin@so-hf.no

Kristin Haugli, Gjøvik
kristin.haugli@sykehuset-innlandet.no

Helse-Vest:
Alena Breidablik, Førde Sentralsjukehus
alena.tsikhanava.breidablik@helse-forde.no

Hans Flaatten, Haukeland univ.sykehus
hans.flaatten@kir.uib.no

Brukerrepresentant for NIR
Ingeborg Dahl-Hilstad, Generalsekretær fra Personskadeforbundet 
ingeborg@personskadeforbundet.no

Representant frå Folkehelseinstituttet
Ragnhild Tønnesen (seniorrådgiver)

Representant frå Helsedirektoratet
Toril Kolås (seniorrådgiver)

Representant frå Norsk forening for infeksjonmedisin


Daglig leder i NIR:

Dr. Eirik Alnes Buanes, KSK, Haukeland universitetssykehus
eirik.alnes.buanes@helse-bergen.no

Referent for Fagrådet:
Anita Farestveit, KSK, Haukeland universitetssykehus

norskintensivregister@helse-bergen.no

Referat fra Fagrådsmøte:Fann du det du leita etter?