Neuro-SysMed

Neuro-SysMed er Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi.

​Senterets visjon er å dekode de molekylære fingeravtrykkene av de alvorlige hjernesykdommene Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og multippel sklerose (MS), og gjennom dette bane vei for presisjonsmedisin. Neuro-SysMed vil bruke systemmedisin-tilnærming for å overkomme to hovedbegrensninger som hindrer gjennombrudd i behandlingen av hjernesykdommer, knyttet til heterogenisitet og kompleksitet i sykdomsutviklingen.

Senteret vil både gjennomføre rene forskningsprosjekter, og behandle pasienter gjennom kliniske behandlingsstudier. Flere studier planlegges som en del av senteraktiviteten, inkludert:

  • MS-RAM: Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) for pasienter med multippel sklerose
  • Studier av rituximab- og ocrelizumab behandling ved multippel sklerose
  • Autolog mesenchymal (beinmarg) stamcelletransplantasjon for pasienter med multippel sklerose
  • NO-PARK: NAD-supplementasjonsterapi for pasienter med Parkinson sykdom
  • NO-ALS: Nevrobeskyttende terapier for pasienter med Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom eller ALS.
  • Personlig gen-tilpasset terapi for pasienter med Parkinsons sykdom eller ALS
  • Forbedret respirasjonsstøtte for pasienter med ALS, for bedre livskvalitet
  • Bedre pleie og palliative rutiner for pasienter med alvorlige hjernesykdommer

Senteret åpnet offisielt 17. oktober 2019. Det får økonomisk støtte av Norges Forskningsråd, som et FKB med prosjektnummer 288164, og er ellers finansiert og drevet av Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen, og Lawson Health Research Institute i Canada er også partnere i senteret.


Ansatte

Myhr, Kjell-Morten (direktør)

Tzoulis, Charalampos (vise-direktør)

Alvestad, Magnus (administrativ leder og kontaktperson)