HELSENORGE

Prosjekter

Tropesenteret deltar i en rekke prosjekter innen diaresykdom, malaria og antibiotikaresistens.

Diaresykdommer

Oppfølging og analyser av etter Giardia utbruddet i Bergen foregår fortsatt der en bruker data og materiale lagret i biobank for videre arbeid med mulig mekanismer for utvikling av langtidskomplikasjoner i form av kronisk utmattelse og irritabel tarm. Dette skjer i samarbeid med Bergen Giardia Research Group.

Et annet prosjekt har som målsetning å evaluere humane og cellulære immunresponser mot Giardia, og å karakterisere genetisk variasjon i forhold til virulens og medikamentresistens i kliniske isolater, samt evaluere behandlingsrespons ved behandlingsrefraktær giardiasis. Dette foregår i samarbeid med St. Olavs hospital i Helse Midt Norge, Oslo Universitetssykehus, Robert Koch Institut i Berlin og Hospital of Tropical Diseases i London.

Cryptosporidium har de siste årene vist seg å være en hyppig og viktig årsak til diare hos barn i fattige land. Cryptosporidium prosjektet har som målsetning å evaluere lav-kost point-of-care diagnostiske tester hos barn i Etiopia, og er et samarbeid med Sykehuset i Vestfold, København Universitet og Jimma University Training Hospital i Etiopia. Dette har resultert i en solid utprøving av auraminfarging av avføringsprøver som så undersøkes med LED-mikroskop, samt data for varighet av cryptosporidium ​utskillelse​ etter infeksjon hos småbarn i Ethiopia. 

I samarbeid med Senter for internasjonal helse har vi utarbeidet en modell for utprøving​ av en vaksine mot enterotoxicogen E. coli (ETEC). Denne bakterien forårsaker alvorlig diare hos barn i fattige land. ETEC studien har som målsetning å etablere en kontrollert human  infeksjonsmodell for ETEC infeksjon for bruk i testing av vaksinekandidater basert på heat-stable toxin, samt etablere effektive metoder for å måle immunresponser mot denne.

Våren 2017 gjennomførte vi en multisenter studie i Dar es Salaam, Tanzania av årsaker til feber hos barn​. Som i 2011 vil så vi mikrobielle årsaker, forekomst, forebyggende og vaksinerelevante aspekter etter innføring av rotavirus vaksinasjon.

Våren 2022 starter en studie som vil vurdere hvordan overgang fra mikroskopi til PCR-metode for påvisning av de viktigte tarmprotozoene har påvirket forekomst av disse og andre tarmparasitter (TaDiGe - studien). Prosjektet vil også analysere hvilke varianter av Giardia og Cryptosporidium som turistersmittes med i utlandet, og hvilke som sirkulerer i Norge. 

Malaria diagnostikk, immunologi og epidemiologi

Malaria forårsakes av parasittene Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae eller P. knowlesi. Verdens helseorganisasjon anslår at forekomsten av falciparummalaria er redusert de siste 15 år, men at sykdommen fortsatt rammer ca 200 millioner mennesker og forårsaker nærmere en halv million dødsfall årlig i tropiske områder.

Underrapportering eller feilrapportering av infeksjoner er et problem til lav-inntektsland. I India rapporteres ca 1000 dødsfall på grunn av malaria årlig, mens forskningsbaserte estimater varierer mellom 20 000 og 200 000 malariadødsfall.  Tropesenteret samarbeider med Christian Medical College i Vellore, India om en multisenterstudie som undersøker årsaker til feber ved syv lokalsykehus i seks delstater i India, og publiserte i 2016 en studie som viste at forekomsten av malaria var så høy som 19% blant innlagte feberpasienter.  Studien pågår fortsatt med videre analyser av kliniske manifestasjoner, behandling og dødelighet av malaria i denne feberkohorten.

Forkningsnettverk med Singida Regional Hospital har som formål å gjøre studier for å belyse forekomsten av malaria og resistens mot malariamidler i 3 rurale og 1 urbant område i høylandet i sentrale Tanzania. En har lykkes i å få ned forekomsten av malaria på Zanzibar i Tanzania ved å innføre kontrollprogrammer, men monitorering av forekomst er viktig for å sikre fortsatt kontroll.  Tropesenteret har siden 2010 hatt et klinisk og forskningsmessig samarbeid med Mnazi Mmoja sykehus på Zanzibar og Vestre viken sykehus i Helse Sør Øst, der vi undersøker forekomst av malaria blant barn og voksne innlagt med feber, både med rutinediagnostiske metoder og med PCR.

PCR diagnostikk er et verdifullt verktøy for å påvise malaria. Tropesenteret jobber med å utvikle mer robuste og sensitive metoder for å påvise både mikroskopisk og sub-mikroskopisk malaria, sistnevnte er særlig aktuelt for kontroll programmer. Vi jobber også med å utvikle metoder for å kvantitere parasittene i blodet.

Tropesenteret har hatt samarbeid med Maputo sykehus i Mosambik Rikshospitalet, Stavanger universitetssykehus, Rikshospitalet og Folkehelseinstituttet om studier av immunreaksjon ved alvorlig malaria og interaksjon mellom HIV og malaria.I malariaendemiske områder utvikler befolkningen immunitet, og forståelse av immunitet er viktig spesielt i en tid hvor noen land opplever redusert forekomst av malaria på grunn av kontrollintervensjoner, og befolkningen dermed ikke utvikler naturlig immunitet. 
Fann du det du leita etter?