HELSENORGE

Mastergrader og forskerlinje

Flere mastergrader-grader og forskerlinje medisinerstudenter har vært tilknyttet Kompetansetjenesten for tropiske infeksjonssykdommer sine prosjekter innenfor diarésykdom og antimikrobiell resistens.

Sehee Rim

Kinetics and cahracteristics of circulating follicular helper T cells during and after Enterotoxigenic E. coli infection -  a marker of protective immune response. Fullført forskerlinje Desember 2022.​

Tsegazeab Tekle Mebrahtu

Optimizing Real-time PCR to quantify and genotype Giardia DNA in clinical samples.   Master thesis in pharmacy​, June 2022

Marie Løken
Exploring targeted gene sequencing of clinical Giardia stool and cyst samples.   Master thesis in pharmacy​, June 2022
​Saman Riaz
Human systemic and intestinal IgA responses against the mucinase YghJ following
experimental infection with enterotoxigenic Escherichia coli. Master thesis in global health​, June 2021

​Ole Morten Løvlie

Genetic variability of the metronidazole metabolism genes pyruvate ferredoxin oxidoreductase 1 and 2 of Giardia lamblia​. Master thesis in pharmacy​, June 2021

Kirsti Brugrand Hauge​

Genetic variation of the metronidazole metabolism genes pyruvate ferredoxin oxidoreductase 1 and 2 of Giardia lamblia. Master thesis in Pharmacy, June 2020

​Astrid Leinebø Gamlem

Genetic variation in the metronidazole metabolism genes nitroreductase 1 and 2 of Giardia lamblia. Master thesis in Pharmacy, June 2020

​Torunn Hjøllo

Evaluating humoral immune response against Giardia lamblia. Fullført forskerlinje Juni 2018.

Marvin Fischer​​

Expression of and human serological responses to Giardia lamblia proteins alpha-1 giardin and cyst wall protein 2. Erasmus program master in biology, June 2018

Tiril Pedersen

Purification and characterization of proteins involved in metronidazole resistance in Giardia lamblia. Master thesis in Pharmacy, June 2018​

Maren Anita Aaland
ELISA-basert deteksjon av biomarkørar i serumprøver ved Giardia-indusert kronisk utmattingssyndrom og funksjonelle gastrointestinale lidingar
- Nivå av B-cell activating factor og antistoff mot cytolethal distending toxin B og flagellin hjå personar med langvarige plager etter Giardia-utbrotet i Bergen.
Masteroppgåve i farmasi, Juni 2017

Matej Radunovic

Genetic variation in potential Giardia vaccine candidates cyst wall protein 2 and a1-giardin. Fullført forskerlinje Juni 2017

Christina Skår Saghaug

Developing a flow cytometric method to characterize human T cell responses
against the enteric protozoan parasite Giardia lamblia.  Master thesis in Pharmacy, June 2014​​​
Fann du det du leita etter?