HELSENORGE

Første pasient registrert i nasjonalt ECT-register

Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT-registeret) er et helt nytt nasjonalt kvalitetsregister, som skal registrere alle pasienter som mottar ECT-behandling i Norge. Registeret ble godkjent av helsedirektoratet våren 2022, og fikk denne høsten de siste juridiske godkjenningene på plass for å kunne begynne med innregistrering av pasienter.


Fredag 1. september var det endelig klart for registrering av første pasient i nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi! Dette er en dag vi har jobbet for lenge, og vi har gledet oss til å sette i gang med å få pasienter inn i registeret. Arbeidet med registrering av pasienter starter her på seksjon for ECT ved Haukeland i Bergen. Her tester vi ut den tekniske registreringsplattformen og finner eventuelle feil og mangler med rutiner for registrering, før arbeidet med innføring av registeret skal starte i andre deler av Helse Vest og etter hvert nasjonalt. ​

Vi gleder oss til fortsettelsen!