HELSENORGE
Protesedokumentasjon

Protesedokumentasjon av hofte- og kneproteser 2022

Protesedokumentasjonen oppdateres en gang årlig i forbindelse med Kompetansenettverkets egen årsrapport.

Bildet viser logoen til Leddregisteret - Nasjonalt register for leddproteser.

​​​Protesedokumentasjon av hofte- og kneproteser (september 2022):

Brev a​​ngående protesedokumentasjon (PDF)

Hofte Protese​kvalitet 2021 (XLSX)
 
​​​             
Kne Protesekvalitet 2021 (XLSX)

​​MERK: Dokumentene er publisert i exel-format. For enkelte nettlesere får du spørsmål om brukernavn og passord. Velg avbryt på dette spørsmålet, så kommer dokumentet opp. 

Her kan du finne andre anbefalinger og retningslinjer utarbeidet i samarbeid mellom Kompetansenettverket, registrene, samt Norsk Or​topedisk forening:

Anbefalinger og retningslinjer​ ​