HELSENORGE

Navneendring til Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd

Bildet viser en kneprotese

Etter Helse- og omsorgsdepartementet (HDO) sitt arbeid med omorganisering av nasjonale kompetansetjenester, har Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd fra 01.01.2023 fått endret navn til Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd.​