Helsenorge

ID-kort

NAPOS utsteder identitetskort til alle som har porfyrisykdom.

Dette kortet vil i akutte medisinske situasjoner gi nyttig informasjon til helsepersonell angående sykdomsdiagnosen.

For de akutte porfyriene AIP, PV og HCP kan svært mange vanlige medikamenter og anestesimidler kan utløse et akutt anfall og det er viktig at lege sjekker disse i medikamentdatabasen før pasientene settes på et nytt medikament.

Personer med kutan porfyri har ikke denne følsomheten overfor mediamenter og kan bruke alle legemidler (unntatt østrogenpreparater).

Kortet har også engelsk tekst med henblikk på reiser til utlandet.

Eksempel på ID-kort for diagnosen AIP
Eksempel på ID-kort for diagnosen AIP. SkjermbildeEngelsk versjon - Eksempel på ID-kort for diagnosen AIP. Skjermbilde
 
 Har du mistet ditt ID-kort kan du bestille nytt på NAPOS. Kontakt oss på telefon 55 97 31 70 eller e-post porfyri@helse-bergen.no.

Fann du det du leita etter?