Årsrapport for NAPOS

NAPOS er organisert under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og rapporterer fra 2013 om aktiviteten ved senteret til denne nasjonale enheten.

​Du kan finne den årlige aktivitetsrapporten fra NAPOS som et vedlegg til årsrapporten for NKSD. Gå til vedlegget "Nøkkeltall for sjelden diagnoser og funksjonshemninger" (pdf) og finn lenken «Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)».

Lenke til årsrapporten til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser for 2016

Fann du det du leita etter?