HELSENORGE

Spørjeskjema for pasientar

Dei fleste pasientar som kjem til Balanselaboratoriet vil få tilsendt ein SMS med ei lenke til spørjeskjemaet i forkant av timen. Skjemaet er ein del av utgreiing og kartlegging av pasientar med svimmelheit. 

Fann du det du leita etter?