HELSENORGE

Tidsskriftet SØVN

Tidsskriftet er rettet mot helsepersonell, men vil også være aktuelt for forskere og studenter innen helsefag.

Et abonnement er gratis og en kan få tilsendt tidsskriftet i trykt- eller pdf-form ved å henvende seg til  sovno@helse-bergen.no. Første utgave av SØVN ble utgitt våren 2009. 


 

Oversikt utgivelser
foto av utgivelse 2022 nr 2


2022 nr 2Forside nr.1 2022
​2022 nr 1​forside 2021 nr 2


​2021 nr 2​

Forside 2021 nr1.png

2021 nr 1

Søvn og fungering hos ansatte i skolen under koronapandemien
Søvnskole i Allmenpsykiatrisk poliklinikk ved Bjørgvin DPS
Søvn, rus og psykiske lidelser


 

SØVN 2020 nr 2

2020 nr 2

Søvn og behandling av fedme hos barn og ungdom
Søvn og søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom
Kva konsekvensar har "quick return"-vakter
for søvn, helse og sikkerheit

2020 nr 1

2020 nr 1

Kunnskapsbasert retningslinje om oppstart og oppfølging av behandling med CPAP
Dyr i drømmeland
Viktigheten av søvn og utfordringer med stress hos idrettsutøvere

Sovn 2019 nr 2

​2019 nr 2

Søvn og smerte hos mennesker med demens
Hvorfor gjesper vi?
Evaluering av Nasjonal Søvnkonferanse og tidsskriftet SØVN
Lys som intervensjon for personer med demens

Søvn nr 1 2019

2019 nr 1

Anbefalinger for utførelse av objektive søvnundersøkelser
Søvnregistrering hos barn
Blåblokkerte lyskilder i behandling av psykiske lidelser
Søvnmåling med radar

Bilde av forside av magasinet

2018 nr 2

Søvn 2018 forside.jpg

2018 nr 1

søvn 2017 nr 2.png

​2017 nr 2

 • Lys til vintertrøtte i Helse Bergen
 • Søvn hos sykehjemsbeboere
 • Nordisk søvnkonferanse i Tallinn
 • Søvn hos gravide

Forside SØVN 2017 nr 1. Faksimile

2017 nr 1

 • Smarte lyssystemer
 • Kunnskap om søvn hos helsepersonell
 • Påvirker månen søvnen?
 • ZZZ - Norges trøtteste konferanse?


 

Forside SØVN nr 2 2016. Foto           

2016 nr 2

 • Søvn og smerte
 • Skiftarbeid og helse
 • Skåring av respiratoriske hendelser under søvn


 

Forside - SØVN nr 1 2016. Faksimile           

2016 nr 1

 • ​​Ungdom og søvn - Mary Carskadon på besøk i Bergen
 • Årstidsvariasjon i søvn i Tromsø
 • Endringer i hjernen ved våkenhet og søvn
 • Apnéskinnebehandling av snorking og søvnapné


 

Forside SØVN nr 2 2015. Faksimile           

2015 nr 2

 • Behandling av insomni - selvhjelpsmedium
 • Restless legs - diagnostisering og behandling
 • Døgnrytmeforstyrrelser - nye diagnosekriterier​
 • Vanskelig morgenoppvåkning ved forsinket søvnfasesyndrom
Forside - SØVN nr 1 2015. Faksimile

2015 nr 1​

 • Søvn og psykisk helse - svangerskap og fødsel
 • Idrettsprestasjoner og søvn
 • Nye diagnosek​riterier for søvnsykdommer 


 

Forside - SØVN nr 2 2014

2014 nr 2​

 • Depresjon​ og søvn
 • Søvn og aldring
 • Drømmer: noen tanker og fakta
 • Behandling av søvnapné
Forside SØVN nr 1 2014. Faksimile

2014 nr 1

 • Søvn​ og restitusjon
 • Søvnlengde: Normer og endringer
 • Hvor mye søvn trenger vi?
 • Sosialt jetlag hos ungdom
 • Utlevering av hypnotika i Norge fra 2005 til 2011​
Forside SØVN nr 2 2013. Faksimile

2013 nr 2

 • Søvnvansker hos barn m AD/HD
 • Nye nasjonale retningslinjer for narkolepsi
 • Et søvnsenter for barn og voksne Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • En natt på søvnlaboratoriet
Forside SØVN nr 1 2013. Faksimile           

 2013 nr 1

 • Søvnproblemer hos barn
 • Trett - eller søvnig?
 • Normal utvikling av hjernen
 • Forekomst av søvnlidelser geografisk i Norge


 

Forside SØVN nr 2 2012. Faksimile

2012 nr 2

 • Søvnmangel - elektroniske søvntyver
 • Fører lite søvn til overvekt hos barn?
 • Interaktiv spørreundersøkelse om søvn på nett
 • Obstruktiv søvnapné ved sykelig overvekt


 

Forside SØVN nr 1 2012. Faksimile

2012 nr 1

 • Søvnvansker - hvor mye koster det samfunnet
 • Medikamentell behandling av søvnproblemer
 • Parkinson sykdom og søvn
 • Personligheten din kan bestemme søvnbehovet
 • Insomni og hjerteinfarkt
Forside SØVN nr 2 2011. Faksimile2011 nr 2
 • Søvn etter traumatiske hendelser
 • Søvnforstyrrelser etter seksuelle overgrep
 • Serotonin og søvn
 • Senter for søvnmedisin i Bergen
 • Pustestopp under søvn
 • Søvnapne sett fra ØNH-legens ståsted


 

Forside SØVN nr 1 20112011 nr 1
 • Søvnsykdommer ved ADHD
 • Hvordan måle respirasjonsforstyrrelser under søvn
 • Lær barnet å sovne selv
 • Når barnet ikke sovner


 


 

Forside SØVN nr 2 20102010 nr 2
 • Søvn ved psykiske lidelser
 • Søvn ved bipolar lidelse
 • Søvn og barne og ungdomspsykiatri
 • Dyremodeller for søvn og stress
 • Søvnplager og psykiske lidelser i eldre år
 • Søvnvansker i mørketiden i Nord-Norge


 

Forside SØVN nr 1 2010. Faksimile2010 nr 1
 • Parasomnier. Rare ting som skjer i søvne
 • Hypersomnier. Trøtt som en strømpe - alltid?
 • Skiftarbeidsforskning. Helsekonsekvenser ved nattarbeid


 


 

SØVN 2009 nr 22009 nr 2
 • Respirasjonsforstyrrelser
 • Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser
 • Når nettene blir lange. Hvordan påvirkes vi av årstidene?


 


 

Forside SØVN nr 2009. Faksimile2009 nr 1
 • Insomni og døgnrytmeforstyrrelser​
 • Insomni skyldes kognitive forstyrrelser
 • Hvorfor trenger kroppen søvn? Hvordan takle skiftarbeid

 
​​​

Fann du det du leita etter?