Spørreskjema

Her finner du aktuelle spørreskjema som brukes i utredning av søvnsykdommer.

Generelle utredningsskjema:

Generelle søvnskjema for barn og unge:

Døgnrytme veiledning (pdf):

Insomni:

Parasomnier rettledning (pdf):

Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser:

Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser:

Psykiatri:      

Søvnighet:

Utmattelse:

  • Chalder Fatigue Questionnaire (pdf)
    Norsk versjon, validert. For vurdering av fatigue og kronisk fatigue syndrom. Opprinnelig utviklet for et klinisk studie, senere videreutviklet for bruk i epidemiologiske studier. Består av 13 spørsmål, for vurdering av kronisk fatigue. De første 11 kan benyttes for å vurdere mental og fysisk fatigue
  • Flinder Fatigue Scale (pdf) 
    Norsk versjon av spørreksjemaet, godkjent av opphavsforfattere. Ikke validert på norsk. Kan være nyttig for å kartlegge insomni-relatert utmattelse. Uten etablerte skårings-normer
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.