HELSENORGE

Søvn og søvnsykdommer

Søvn og søvnregulering

Normal søvn
Døgnrytmen vår
Søvnregistrering og søvnstadier
Søvn i barseltiden
Barn og søvn
Søvn hos ungdom
Søvn i barne- og ungdomspsykiatrien
Generelt om søvn ved psykiske lidelser
Søvn og angstlidelser
Søvn og bipolar lidelse
Søvn og rusmidler
Søvn og depresjoner
Søvn hos eldre
Vinterdepresjon
Årsaker til søvnproblemer
Søvn relatert til traumatiske og stressende opplevelser

Kartlegg din egen søvn

Søvndagbok

Søvnsykdommer

 Insomni
• Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser
             - Søvnapné hos voksne
             - Søvnrelaterte pusteforstyrrelser hos barn
• Døgnrytmeforstyrrelser
             -Skiftarbeidlidelse
             -Forsinket søvnfaselidelse
             - Jet lag
Hypersomnier
             - Narkolepsi
• Parasomnier
             - Gå i søvne (somnambulisme)
             - Nattlige skrekkanfall (pavor nocturnus)
• Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser
             - Restless legs (urolige bein)
             - Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)

Behandling av søvnproblemer

Fann du det du leita etter?