Fagartikler

Her finner du sentrale og anbefalte artikler innen søvnfeltet med skildring av innholdet i publikasjonen. Nye artikler vil bli lagt ut med jevne mellomrom.

​Insomni


The effects of improving sleep on mental health (OASIS): a randomised controlled trial with mediation analysis

Freeman D, Sheaves B, Goodwin GM et al.
Lancet Psychiatry 2017; 4: 749–58.
Artikkelen er den første randomiserte kontrollerte studien som har undersøkt effekten av internettbasert behandling for insomni (CBTi) på mental helse.

INSOMNIA: Conceptual Issues in the Development, Persistence, and Treatment of Sleep Disorder in Adults
Espie CA.
Annu. Rev. Psychol. 2002. 53:215–43.
Artikkelen gir en god oversikt over ulike modeller og teorier omkring insomni.

Searching for the daytime impairments of primary insomnia
Shekleton JA, Rogers NL, Rajaratnam SMW.
Sleep Medicine Reviews 14 (2010) 47–60.

Insomni
Bjorvatn B, Sivertsen B, Øyane N, Nordhus IH, Pallesen S.
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1766-8.
Oversiktsartikkel på norsk som tek føre seg definisjon, prevalens, konsekvensar og behandling av insomni.

Sleep and emotions: A focus on insomnia
Baglioni C, Spiegelhalder K, Lombardo C, Riemann D.
Sleep Medicine Reviews, 14, 227-238, 2010.
Oversiktsartikkel med fokus på årsaker til at insomni blir kronisk eller opprettheldt. Korleis emosjonell status påverkar høvet mellom insomni og angst/depresjon vert og teke opp.

A randomized, placebo-controlled trial of online cognitive behavioral therapy for chronic insomnia disorder delivered via an automated media-rich web application
Espie CA, Kyle SD, Williams C, Ong JC, Douglas NJ, Hames P, Brown JS.
Sleep. 2012 Jun 1;35(6):769-81.
God artikkel frå solid gruppe. Studien ser på effekten av nettbasert behandling mot insomni med kognitiv adferdsterapi. Studien er randomisert, placebokontrollert med tre behandlingsarmar. Lesverdig.

Management of chronic insomnia disorder in adults: a clinical practice guide from the American College of Physicians
Qaseem A, Kansagara D, Forciea MA, Cooke M, Denberg TD; Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians.
Ann Intern Med. 2016 Jul 19;165(2):125-33.

Psychological and Behavioral Interventions for Managing Insomnia Disorder: An Evidence Report for a Clinical Practice Guideline by the American College of Physicians 
Brasure M, Fuchs E, MacDonald R, Nelson VA, Koffel E, Olson CM, Khawaja IS, Diem S, Carlyle M, Wilt TJ, Ouellette J, Butler M, Kane RL. Ann Intern Med. 2016 Jul 19;165(2):113-24.

Pharmacologic Treatment of Insomnia Disorder: An Evidence Report for a Clinical Practice Guideline by the American College of Physicians
Wilt TJ, MacDonald R, Brasure M, Olson CM, Carlyle M, Fuchs E, Khawaja IS, Diem S, Koffel E, Ouellette J, Butler M, Kane RL.
Ann Intern Med. 2016  Jul 19;165(2):103-12.

Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Effect of continuous positive airway pressure on the incidence of hypertension and cardiovascular events in nonsleepy patients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial.
Barbé F1, Durán-Cantolla J, Sánchez-de-la-Torre M, Martínez-Alonso M, Carmona C, Barceló A, Chiner E, Masa JF, Gonzalez M, Marín JM, Garcia-Rio F, Diaz de Atauri J, Terán J, Mayos M, de la Peña M, Monasterio C, del Campo F, Montserrat JM; Spanish Sleep And Breathing Network.
JAMA. 2012 May 23;307(20):2161-8. doi: 10.1001/jama.2012.4366.
Sentral artikkel om effekten av CPAP-behandling.

Neurocognitive Impairment in Obstructive Sleep
Lal, C., Strange C, Bachman, D
Chest. 2012; 141(6):1601-1610.
Artikkelen er en oversiktsartikkel over OSAS og nevrokognitiv funksjon.

Diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome
Marcus CL, Brooks LJ, Draper KA, Gozal D, Halbower AC, Jones J, Schechter MS, Ward SD, Sheldon SH, Shiffman RN, Lehmann C, Spruyt K
Pediatrics. 2012 Sep;130(3):e714-55.
Anbefalte retningslinjer for utredning og behandling av OSAS hos barn fra American Academy of Pediatrics.

A Norwegian population-based study on the risk and prevalence of obstructive sleep apnea
Hrubos-Strøm H, Randby A, Namtvedt SK, Kristiansen HA, Einvik G, Benth J, Somers VK, Nordhus IH, Russell MB, Dammen T, Omland T, Kværner KJ.
J Sleep Res 2011 Mar;20(1pt2):162-170.
Artikkelen inneholder estimerte prevalenstall for lett og moderat grad av søvnapné i Norge i aldersgruppen 30-65 år.

Respirasjonsforstyrrelser under søvn
Akre H, Øverland B, Skatvedt O.
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1762-5.
Artikkelen omhandler etiologi, diagnostikk, behandlingsalternativer og konsekvenser av ubehandlet sykdom for både barn og voksne. 

Effects of dietary weight loss on obstructive sleep apnea: a meta-analysis.
Anandam A, Akinnusi M, Kufel T, Porhomayon J, El-Solh AA.
Sleep Breath. 2012 Feb 29. [Epub ahead of print]
Artikkelforfatterne har slått sammen data fra flere studier som har sett på effekten av vektnedgang som følge av diett med lavt kaloriinntak på pasientenes søvnapné.

Clinical guideline for the evaluation, management and long-term care of obstructive sleep apnea in adults.
Epstein LJ, Kristo D, Strollo PJ Jr, Friedman N, Malhotra A, Patil SP, Ramar K, Rogers R, Schwab RJ, Weaver EM, Weinstein MD. J Clin Sleep Med. 2009;5:263-276. Adult Obstructive Sleep Apnea Task Force of the American Academy of Sleep Medicine.
Retningslinjer fra den amerikanske søvnforeningen om diagnostikk og behandling av OSA.

Obstructive sleep apnoea in the general population: highly prevalent but minimal symptoms.
Arnardottir ES, Bjornsdottir E, Olafsdottir KA, Benediktsdottir B, Gislason T.  Eur Respir J. 2016 Jan;47(1):194-202. doi: 10.1183/13993003.01148-2015. Epub 2015 Nov 5.

Obstructive sleep disordered breathing in 2- to 18-year-old children: diagnosis and management.
Kaditis AG, Alonso Alvarez ML, Boudewyns A, Alexopoulos EI, Ersu R, Joosten K, Larramona H, Miano S, Narang I, Trang H, Tsaoussoglou M, Vandenbussche N, Villa MP, Van Waardenburg D, Weber S, Verhulst S.
Eur Respir J. 2016 Jan;47(1):69-94.
Artikkelen oppsummerer uttalelse til European Respiratory Society relatert til utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser hos barn og unge.

Hypersomnier

Narcolepsy
Bozorg AM,  Benbadis SR.
Medscape reference.
Ein kort, men likevel omfattande oversikt over narkolepsisyndromet med symptomer, patofysiologi, diagnose og behandling, basert på et e-basert tidskrift.

Primary hypersomnia
Preda A.
Medscape reference.
Oversikt over primær hypersomni. Tar mellom anna føre seg historikk, patofysiologi, behandling og medisinering av tilstanden.

Narkolepsi og andre hypersomnier
Sand T, Schrader H.
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:2007-10.
Norsk oversiktsartikkel som tek føre seg årsaker, prevalens, diagnostisering og behandling av narkolepsi og andre hypersomniar. 

Idiopathic hypersomnia
Billiard M, Karel S.
Sleep Med Rev 2016; 29: 23-33
Oversiktsartikkel om diagnostisering og behandling av idiopatisk hypersomni.

Døgnrytmeforstyr​​relser


Circadian misalignment and health
Baron KG & Reid KJ. 
Int Review of Psychiatry 2014; 26: 139-154.
Oversiktsartikkel. Tar for seg 1) hvordan forstyrret døgnrytme kan defineres og måles og 2) hvordan forstyrret døgnrytme kan øke risikoen for fysiske og psykiske lidelser. Artikkelen beskriver også de ulike døgnrytmelidelsene.

A practical approach to circadian rhythm sleep disorders
Bjorvatn B & Pallesen S.
Sleep Medicine Reviews, 2009; 13: 47-60.
En oversiktsartikkel som beskriver praktisk håndtering av døgnrytmeforstyrrelser. Artikkelen tar for seg hvordan pasienter med ulike døgnrytmelidelser kan behandles på effektiv måte med melatonin og/eller lysterapi. 

Circadian rhythm sleep disorders: part I, basic principles, shift work and jet lag disorders. An American Academy of Sleep Medicine review
Sack RL, Auckley D, Auger RR, Carskadon MA, Wright KP, Jr., Vitiello MV, Zhdanova IV.
Sleep 2007; 30: 1460-83.
En omfattende oversiktsartikkel som tar for seg grunnleggende prinsipper rundt døgnrytmeforstyrrelser, og spesifikt dekker skiftarbeid og jet lag.

Døgnrytmeforstyrrelser
Pallesen S, Bjorvatn B.
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1884-7.
God oversiktsartikkel på norsk som omhandler døgnrytme generelt og prevalens, diagnose og behandling av de ulike døgnrytmeforstyrrelsene.

Adolescent Changes in the Homeostatic and Circadian Regulation of Sleep
Hagenauer MH, Perryman JI, Lee TM, Carskadon MA
Dev Neurosci 2009;31:276-284.
Oversiktsartikkel. Oppsummerer litteratur som viser forskyvning av døgnrytmen i puberteten både på tvers av kulturer og hos andre pattedyr. Dette tyder på at fysiologiske faktorer og ikke bare atferd har betydning for fenomenet.

Sleep Disturbances Are Related to Decreased Transmission of Blue Light to the Retina Caused by Lens Yellowing
Kessel L, Siganos G, Jærgensen T, Larsen M
Sleep 2011;34:1215-1219.
Lys er viktig for regulering av døgnrytme, særlig gjelder dette blått lys (450-490nm). Linsen i øyet gulner med årene og slipper gjennom mindre lys i disse bølgelengdene. Denne studien viste at desto mindre blått lys som kommer gjennom linsen, desto mer søvnproblemer rapporterte forsøkspersonene.

Skift​​arbeid

Health consequences of shift work and insufficient sleep.
Kecklund G, Axelsson J. 
The BMJ. 2016;355:i5210.

Shift work and disturbed sleep/wakefulness.
Akerstedt T.
Occup Med (Lond). 2003 Mar;53(2):89-94.

Aging and shift work: a complex problem to face.
Costa G, Di Milia L.
Chronobiol Int. 2008 Apr;25(2):165-81.

Shift work and occupational medicine: an overview.
Costa G.
Occup Med (Lond). 2003 Mar;53(2):83-8.

Shift work and the assessment and management of shift work disorder (SWD)
Wright KP, Bogan RK, Wyatt JK.
Sleep Medicine Reviews, Volume 17, Issue 1, February 2013, Pages 41–54.

Sleep loss and circadian disruption in shift work: health burden and management.
Rajaratnam SM, Howard ME, Grunstein RR.
Med J Aust. 2013 Oct 21;199(8):S11-5.

Shiftwork: safety, sleepiness and sleep.
Folkard S1, Lombardi DA, Tucker PT.
Ind Health. 2005 Jan;43(1):20-3.

Shift work and cancer risk: potential mechanistic roles of circadian disruption, light at night, and sleep deprivation.
Haus EL, Smolensky MH
Sleep Med Rev. 2013 Aug;17(4):273-84.

Parasomnier

Behandling av mareritt: En oversikt over randomiserte behandlingsstudier
Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn, Janne Grønli
Psykologtidsskriftet Utgave 9-2016
Ulike behandlingsstrategier ved mareritt

Parasomnier
Bjørn Bjorvatn, Janne Grønli og Ståle Pallesen.
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1892-4.
Kort oversikt på norsk over alle parasomniane.

Validation of the Mayo Sleep Questionnaire to screen for REM sleep behavior disorder in an aging and dementia cohort
Boeve BF, Molano JR, Ferman TJ, Smith GE, Lin SC, Bieniek K, Haidar W, Tippmann-Peikert M, Knopman DS, Graff-Radford NR, Lucas JA, Petersen RC, Silber MH.
Sleep Medicine 12 (2011) 445-453.
I denne studien valideres et spørreskjema på REM sleep behavior disorder (RBD) i en populasjon av eldre og demente. Identifisering av RBD kan ha betydning også for tidlig diagnostisering av nevrodegenerative lidelser som Parkinson. Resultatene viser en sensitivitet på 98% og en spesifisitet på 74%. Artikkel for spesielt interesserte, men oversiktlig og inkluderer gode eksempler.

Best Practice Guide for the Treatment of Nightmare Disorder in Adults
Aurora RN, Zak RS, Auerbach SH, Casey KR, Chowdhuri S, Karippot A, Maganti RK, Ramar K, Kristo DA, Bista SR, Lamm CI, Morgenthaler TI.
J Clin Sleep Med 2010 Aug 15;6(4):389-401. 
Artikkelen oppsummerer forskning på behandling av marerittlidelser, og kommer på bakgrunn av dette med retningslinjer og anbefalinger. Prazosin er anbefalt for behandling av posttraumatisk stresslidelse-assosierte mareritt mens image rehersal therapy anbefales for behandling av marerittlidelse.

Søvnrelaterte beve​gelsesforstyrrelser

Prevalence, severity and risk factors of restless legs syndrome in the general adult population in two Scandinavian countries
Bjorvatn et al.
Sleep Medicine 6 (2005) 307–312.
Norsk/nordisk artikkel med prevalenstal og risikofaktorar for restless legs syndrome i Noreg og Danmark. 

Restless legs syndrome: diagnostic criteria, special considerations, and epidemiology. A report from the restless legs syndrome diagnosis and epidemiology workshop at the National Institutes of Health
Allen et al.
Sleep Medicine 4 (2003) 101–119.
Artikkel frå International Restless Legs Syndrome Study Group, inneheld diagnostiske kriterier for restless legs syndrom.

Treatment of Restless Legs Syndrome: An Evidence-Based Review and Implications for Clinical Practice
Trenkwalder et al.
Movement Disorders Vol. 23, No. 16, 2008, pp. 2267–2302.
Stor oversiktsartikkel som tar for seg ulik medikamentell behandling av restless legs syndrom.

Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser
Kinge E, Ulfberg J.
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1888-91.
Oversiktsartikkel på norsk som tar for seg prevalens, diagnose, behandling og konsekvenser av søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser.

Achievements, challenges, and future perspectives of epidemiologic research in restless legs syndrome (RLS)
Picchietti DL, Van Den Eeden SK, Inoue Y, Berger K
Sleep Med. 2017 Mar;31:3-9
Oversiktsartikkel som oppsummerer funn fra RLS-epidemiologi, beskriver dagens utfordringer og fremhever fremtidsperspektiver i feltet.

Basal søvnforskning

Basale søvnmekanismer
J Grønli, R Ursin. 
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1758-61.
Oversiktsartikkel på norsk som tek føre seg søvnfysiologi, søvnregulering og mekasnismar for søvn og vakenaktivitet i ulike hjerneområder.

Pathophysiology of depression: role of sleep and the melatonergic system
Srinivasan V, Pandi-Perumal SR, Trakht I, Spence DW, Hardeland R, Poeggeler B, Cardinali DP. 
Psychiatry Res. 2009 Feb 28;165(3):201-14. 
Artikkelen tek føre seg prevalens av søvnendringar ved depresjon, kva søvnendringar som kjenneteikner depresjon og korleis melatoninsystemet kan vere involvert i både søvnendringane og depresjonen. Det vert og skissert korleis agomelatine (antidepressiva - M1 og M2 agonist, samt 5-HT2C antagonist) verkar på søvn og depresjon.

Neurobiology of REM and NREM sleep
McCarley Robert W. 
Sleep Med. 2007 Jun;8(4):302-30.
Artikkelen presenterer ei oversikt over nevrofysiologien og cellefarmakologien bak søvnmekanismane og er ei fin innføring til korleis søvn blir regulert i hjernen.

New neurons in the adult brain: the role of sleep and consequences of sleep loss
Meerlo P, Mistlberger RE, Jacobs BL, Heller HC, McGinty D.
Sleep Med Rev. 2009 Jun;13(3):187-94
Artikkelen tek føre seg tilgjengeleg litteratur om korleis søvn og søvndeprivasjon påverkar nevrogenese, celleproliferasjon og celleoverleving i den vaksne hjernen. Nydanning av celler hos vaksne skjer primært i to områder, gyrus dentatus i hippocampus, og i den sub-ventrikulære sona i dei laterale ventriklane. Forfattarane skisserer også korleis søvnrestriksjon kan påverka læring og psykisk helse.

Sleep and the price of plasticity: from synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation and integration
Tononi G, Cirelli C.
Neuron. 2014 Jan 8;81(1):12-34.

Sleep: a synchrony of cell activity-driven small network states 
Krueger JM, Huang YH, Rector DM, Buysse DJ.
Eur J Neurosci. 2013 Jul;38(2):2199-209.

Sleep drives metabolite clearance from the adult brain
Xie L, Kang H, Xu Q, Chen MJ, Liao Y, Thiyagarajan M, O'Donnell J, Christensen DJ, Nicholson C, Iliff JJ, Takano T, Deane R, Nedergaard M.
Science. 2013 Oct 18;342(6156):373-77.

Barn og søvn

Developmental aspects of sleep hygiene: findings from the 2004 National Sleep Foundation Sleep in America Poll
Mindell JA, Meltzer LJ, Carskadon MA, Chervin RD.
Sleep Med. 2009 Aug;10(7):771-9.
Artikkelen er skrevet av noen av dagens fremste forskere på søvn hos barn. Metodene er solide, og data entydige. Anbefales til alle som ønsker å hjelpe barn til bedre søvnvaner og bedre søvn!

Søvnforstyrrelser hos barn og ungdom
E Sørensen.
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:2000-3.
Oversiktsartikkel på norsk som mellom anna tek føre seg årsaker til søvnforstyrringar hos born og unge, og behandling av desse.

Sleep in children with autistic spectrum disorder
Cortesi F, Gianotti F, Ivanenko A, Johnson K.
Sleep Med. 2010 Aug;11(7):659-64.
Oversiktsartikkel som tar for seg søvnproblemer hos barn med autisme spektrum lidelser.

Neurophysiology of circadian rhythm sleep disorders of children with neurodevelopmental disabilities.
Jan JE, Bax MC, Owens JA, Ipsiroglu OS, Wasdell MB.
Eur J Paediatr Neurol. 2012 Jan 18
God oversiktsartikkel som tek føre seg døgnrytmeforstyrringar hos born med hjerneskadar. Årsakene og kjenneteikna på døgnrytmeforstyrringane er ofte ulike dei hos funksjonsfriske.
Diskuterer dei ulike typane døgnrytmeforstyrringar og den underliggande nevrofysiologien. Artikkelen skisserer også korleis tidsberekna melatoninbehandling ofte er nyttig og har god effekt.

Current role of melatonin in pediatric neurology: Clinical recommendations
Bruni O, Alonso-Alconada D, Besag F, Biran V, Braam W, Cortese S, Moavero R, Parisi P, Smits M, Van der Heijden K, Curatolo P.
European Journal of Paediatric Neurology 2015, 19(2):122-133.

Behavioral Interventions for Infant Sleep Problems: A Randomized Controlled Trial.
Gradisar M, et al.
Pediatrics 2016; 137(6) pii: e20151486
Artikkelen viser at ekstinksjonsmetoden for søvnproblemer hos spedbarn ikke er assosiert med økt nivå av kortisol eller endringer i tilknytning.

Consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine on the recommended amount of sleep for healthy children: methodology and discussion
Paruthi S et al.
J Clin Sleep Med. 2016, 12(11):1549-1561
Artikkelen presenterer nye anbefalte søvnlengder for barn i ulike aldesgrupper, utarbeidet av American Academy of Sleep Medicine.

Obstructive sleep disordered breathing in 2- to 18-year-old children: diagnosis and management.
Kaditis AG, Alonso Alvarez ML, Boudewyns A, Alexopoulos EI, Ersu R, Joosten K, Larramona H, Miano S, Narang I, Trang H, Tsaoussoglou M, Vandenbussche N, Villa MP, Van Waardenburg D, Weber S, Verhulst S.
Eur Respir J. 2016 Jan;47(1):69-94.
Artikkelen oppsummerer uttalelse til European Respiratory Society relatert til utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser hos barn og unge.

Søvnpro​​blemer hos eldre

Evidence-Based Recommendations for the Assessment and Mangement of Sleep Disorders in Older Persons
Bloom HG et al.
JAGS, 57:761-789 (2009).
Artikkelen gir klinikere en god oversikt over søvnproblemer sammen med en grundig gjennomgang av ulike søvnsykdommer slik de fremstår hos eldre. I tillegg beksrives kartleggingsverktøy og veletablerte behandlingsmetoder.

Late-life insomnia: A review
Fetveit, A. 
Geriatr Gerontol Int (2009) 9:220-234.
Artikkelen har et særlig fokus på insomni hos eldre, men ser også mer på de hyppigste årsakene til forstyrret søvn hos eldre. Artikkelen vektelgger også diagnsotisk verktløy og etablerte behandlingtilnærminger.

Søvnforstyrrelser hos eldre
A Fetveit, B Bjorvatn.
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:2004-6.
Artikkelen tek føre seg kjenneteikn og behandling av dei vanlegaste søvnforstyrringane hos eldre.

Impact of insomnia on self-perceived health in the elderly
Silva J, Truzzi A, Schaustz F, Barros R, Santos M, Laks J.
Arq Neuropsiquiatr. 2017 May;75(5):277-281. 
Artikkelen gir oversikt over eldres opplevde helse og søvn.

Psykiatri

Stabilising sleep for patients admitted at acute crisis to a psychiatric hospital (OWLS): an assessor-blind pilot randomised controlled trial.
Sheaves B, Freeman D, Isham L, McInerney J, Nickless A, Yu LM, Rek S, Bradley J, Reeve S, Attard C, Espie CA, Foster R, Wirz-Justice A, Chadwick E, Barrera A.
Psychol Med. 2017 Nov 7:1-11
Artikkel om effekten av å stabilisere søvnmønsteret hos pasienter innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling.

Sleep in the chronic fatigue syndrome.
Mariman AN, Vogelaers DP, Tobback E, Delesie LM, Hanoulle IP, Pevernagie DA.
Sleep Med Rev. (2013);17(3):193-9
Kriteriene for diagnosen kronisk utmattelsessyndrom (CSF) er diskutert. Urolig søvn og søvn av dårlig kvalitet (nonrestorativ sleep) er ikke funnet å være årsaksforklaring til CSF.

The Role of Interpersonal and Social Rhythm Therapy in Improving Occupational Functioning in Patients With Bipolar I Disorder.
Frank E, Soreca I, Swartz HA, Fagiolini AM, Mallinger AG, Thase ME, Grochocinski VJ, Houck PR, Kupfer DJ.
Am J Psychiatry. 2008, 12 :559-1.
Viser hvordan man ved å arbeide med døgnrytme kan bedre interpersonlig funksjon og arbeidsevne. Det har i lang tid undret forskere hvorfor bipolare pasienter selv etter remisjon gjør det så dårlig i forhold til å vende tilbake til arbeidslivet. Dette kan være et svar for noen.

The bipolarity of light and dark: A review on Bipolar Disorder and circadian cycles.
Abreu T, Bragança M.
J Affect Disord. 2015 Oct 1;185:219-29. Epub 2015 Jul 26.
Grei oversikt over bipolaritet og døgnrytme.


Sleep and Circadian Functioning: Critical Mechanisms in the Mood Disorders?
Harvey AG.
Annu. Rev. Clin. Psychol. 2011;7:297-319.
Et klinisk relevant review på stemningsleie og søvn.
Fokuserer også på inter-episode søvn. 

Bright light treatment as mono-therapy of non-seasonal depression for 28 adolescents
Niederhofer H, von Klitzing K.
Int J Psychiatry Clin Pract. 2012 Sep;16(3):233-7.
Liten studie på behandling av depresjon hos ungdommer med "bright light".

Mechanisms of rapid antidepressant effects of sleep deprivation therapy: clock genes and circadian rhythms
Bunne y BG. and Bunney WE.
God oversiktsartikkel som omhandlar korleis søvndeprivasjon kan utøve antidepressiv effekt via gjenoppretting av klokkegenfunksjon.

Maintained superiority of chronotherapeutics vs. exercise in a 20-week randomized follow-up trial in major depression
Martiny K, Refsgaard E, Lund V, Lunde M, Thougaard B, Lindberg L, Bech P.
Acta Psychiatr Scand. 2015 Jun;131(6):446-57.

Blocking blue light during mania - markedly increased regularity of sleep and rapid improvement of symptoms: a case report
Henriksen TE, Skrede S, Fasmer OB, Hamre B, Grønli J, Lund A.
Bipolar Disord. 2014 Dec;16(8):894-8.

Blue-blocking glasses as additive treatment for mania: a randomized placebo-controlled trial
Henriksen TE, Skrede S, Fasmer OB,  Schoeyen H, Leskauskaite I, Bjørke-Bertheussen J, Assmus J, Hamre B, Grønli J, Lund A.Bipolar Disord. 2016 May; 18(3):221-32.

Behandling av depresjon med søvndeprivasjon og søvnfaseforskyvning
Toby Uche Mbamalu
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nr 12, 2013, s. 1168-1170
En grei oversikt over søvndeprivasjon som antidepressiv terapi.

Insomnia as a Precipitating Factor in New Onset Mental Illness: a Systematic Review of Recent Findings.
Pigeon WR, Bishop TM, Krueger KM.
Curr Psychiatry Rep. 2017 Aug;19(8):44.
Nok en god oversikt om søvnvansker som en risikofaktor for senere affektiv lidelse.

Generelt om søvn

National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary 
Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, Alessi C, Bruni O, DonCarlos L, Hazen N, Herman J, Katz ES, Kheirandish-Gozal L, Neubauer DN, O'Donnell AE, Ohayon M, Peever J, Rawding R, Sachdeva RC, Setters B, Vitiello MV, Ware JC, Hillard PJA
Sleep Health 2015, 1:40-43.
National Sleep Foundations (USA) ekspert panel om anbefalte sovelengder for alle aldersgrupper. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.