HELSENORGE

Studien av stamcellebehandling ved MS er i gang ved Haukeland Universitetssykehus (NRK)

Les om NRKs reportasje om Stamcellestudien ved Haukeland Universitessykehus publisert 24.05.2018:

Les også om studien på RAM-MS egne nettsider: