HELSENORGE

Pris til to unge helseforskarar

Frode S. Berven og Stian Knappskog får Søren Falchs Juniorpris 2016. Begge kan vise til forskingsresultat som kan hjelpe mange pasientar.

Det melder Universitetet i Bergen fredag.

Frode Berven er knytt til Nasjonal kompetansetjeneste for MS, medan Stian Knappskog tilhøyrer Mohn kreftforskingslaboratorium.