HELSENORGE

Nyhetsbrev #4

Midlertidig tillatelse til bruk av Tysabri til pasienter med RRMS og økt risiko for et alvorlig covidf​​orløp

Trygve Holmøy og Lars Bø sendte 21. oktober inn et forslag til Beslutningsforum for nye metoder om gruppeunntak  for oppstart av natalizumab hos pasienter med RRMS og spesifikke risikofaktorer for et alvorlig forløp av covid-19. I møtet til Beslutningsforum for nye metoder 22. november ble det gitt midlertidig tillatelse til slik bruk av Tysabri. Merk de angitte risikofaktorene:
 

Beslutningsforum.pngInfluensavak​sineråd

Følgende influensavaksineråd gis etter konsensus i prosjektgruppen i Nevrovax/referansegruppen i NKMS:

De fleste MS-medikamenter påvirker ikke vaksineresponser, men effekten av vaksinasjonen er antagelig noe svekket hos pasienter som behandles med rituksimab/okrelizumab, fingolimod (gilenya), zeponimod (zeposia) og ponesimod (ponvory). 

Vaksinens effekt er antakelig dårligst  1-4 måneder etter sist infusjon blant pasienter som behandles med rituksimab eller okrelizumab.  
Vi  anbefaler at pasienter som behandles med rituksimab eller okrelizumab:

- tar influensavaksinen tidligst mulig i influensasesongen

- tilstreber vaksinering minst 4  måneder etter siste infusjon, fortrinnsvis i forkant av neste infusjon (fremfor i etterkant av denne)

- tilstreber 2 ukers intervall mellom vaksine og infusjon for å unngå forveksling av vaksinens og infusjonens bivirkninger (dette bør imidlertid ikke forhindre vaksinering, som kan gjøres inntil 2 dager før eller etter infusjon).  

- opprettholder en ukes intervall mellom koronavaksine og influensavaksine

Milepæl for Norsk MS-register og biobank

Vi har nådd en viktig milepæl! Registerets dekningsgrad for hele landet er over 80 %, og ingen helseforetak har dekningsgrad under 60%