HELSENORGE

Vitamin til parenteral ernæring (TPN) på blåresept - tips til søknad

Ved søknad om stønad til TPN på blåresept, godkjenner Helfo berre vitamin-kombinasjonen Soluvit og Vitalipid, ikkje alt-i-eitt-preparatet Viant. 

Pasientar som treng TPN heime kan få dette på blåresept, men det må sendast søknad om stønad, §3a. All TPN må tilsetjast vitamin og sporelement for å vere fullverdig, vitamin er viktig for å kunne gjere bruk av næringa. I sjukehus blir vitamin-preparatet Viant (fett- og vassløyselege vitaminar) brukt, det er innkjøpsavtale på dette. Men når pasienten skal heim og få TPN på blåresept, må det bytast til Soluvit (vassløyselege vitamin) og Vitalipid (fettløyselege vitamin) for å få dette dekka på blåresept. 

Søknader på Viant på §3a får avslag frå Helfo, med denne grunngjevinga: «Viant pulver til infusjonsvæske er underlagt krav til metodevurdering». 

Dette skiftet av vitaminpreparat frå sjukehus til heimen er viktig å vere klar over og å planlegge for, både med tanke på blåreseptsøknad og for opplæring/ tilrettelegging av behandling i heimen. 

​​