Vidareutdanning

Oversikt over aktuelle vidareutdanningstilbod innan lindrande behandling.

Helseregion Vest

Kreftsjukepleie

VID Vitenskapelige Høgskole

Vidareutdanning kreftsjukepleie, VID-Bergen

Universitetet i Stavanger
Vidareutdanning i kreftsjukepleie, Universitetet i Stavanger


Palliativ sjukepleie

VID-Vitenskapelige Høgskole
  
Vidareutdanning i palliativ sjukepleie, VID-Bergen


Lindrande behandling, pleie og omsorg 2

Høgskulen på Vestlandet, Førde


Eldre, helse og samfunn

Høgskulen på Vestlandet, Haugesund


Aldring og eldreomsorg

VID Vitenskapelige Høgskole

Rettleiing

Høgskolen i Bergen
VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen
Universitetet i Stavanger

Sorgutdanning

Universitetet i Bergen 
Psykologisk fakultet ved UiB og Senter for Krisepsykologi har utarbeidd ei utdanning på 15 studiepoeng for å heva ulike gruppers kunnskap om sorg. Utdanninga rettar seg inn mot helsepersonell (sjukepleiarar, legar og psykologar) samt andre som kjem i kontakt med sørgande etter forventa eller plutselege dødsfall.

Nasjonalt

Palliativ omsorg

Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr eit deltidsstudium i Palliativ omsorg på 30 studiepoeng.

 

Sjukepleie til sjuke gamle mennesker

Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr studiet som er på 45 studiepoeng.

 

Smertebehandling

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Oslo Universitetssykehus (OUS) tilbyr ei tverrfagleg vidareutdanning i smertebehandling.

 

Klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, tilbyr Smerte og palliasjon som ein av tre studieretningar som ein del av toårig master i klinisk helsevitenskap

 

Vidareutdanning for prestar og andre kyrkjelege tilsette

Det teologiske menighetsfakultet


Etterutdanning for fysioterapeutar

Onkologisk fysioterapi NFFs faggruppe for onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling arrangerer jamnleg følgjande kurs:
Onkologisk fysioterapi del 1
Onkologisk fysioterapi del 2
Introduksjonskurs i kreftrelatert lymfødem
Cancer mamma kurs
Fysioterapi i palliasjon

Norsk fysioterapeutforbund


Nordisk

Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin for legar

Spesialforeningane for palliativ medisin i dei nordiske land har utarbeida ei felles, toårig kursutdanning. 

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.