Vidareutdanning

Oversikt over aktuelle vidareutdanningstilbod innan lindrande behandling.

Helseregion Vest

Kreftsjukepleie

VID Vitenskapelige Høgskole

Vidareutdanning kreftsjukepleie, VID-Bergen

Universitetet i Stavanger
Vidareutdanning i kreftsjukepleie, Universitetet i Stavanger


Palliativ sjukepleie

VID-Vitenskapelige Høgskole
  
Vidareutdanning i palliativ sjukepleie, VID-Bergen


Lindrande behandling, pleie og omsorg 2

Høgskulen på Vestlandet, Førde


Eldre, helse og samfunn

Høgskulen på Vestlandet, Haugesund


Aldring og eldreomsorg

VID Vitenskapelige Høgskole

Rettleiing

Høgskolen i Bergen
VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen
Universitetet i Stavanger

Sorgutdanning

Universitetet i Bergen 
Psykologisk fakultet ved UiB og Senter for Krisepsykologi har utarbeidd ei utdanning på 15 studiepoeng for å heva ulike gruppers kunnskap om sorg. Utdanninga rettar seg inn mot helsepersonell (sjukepleiarar, legar og psykologar) samt andre som kjem i kontakt med sørgande etter forventa eller plutselege dødsfall.

Nasjonalt

Palliativ omsorg

Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr eit deltidsstudium i Palliativ omsorg på 30 studiepoeng.

 

Sjukepleie til sjuke gamle mennesker

Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr studiet som er på 45 studiepoeng.

 

Smertebehandling

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Oslo Universitetssykehus (OUS) tilbyr ei tverrfagleg vidareutdanning i smertebehandling.

 

Klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, tilbyr Smerte og palliasjon som ein av tre studieretningar som ein del av toårig master i klinisk helsevitenskap

 

Vidareutdanning for prestar og andre kyrkjelege tilsette

Det teologiske menighetsfakultet


Etterutdanning for fysioterapeutar

Onkologisk fysioterapi NFFs faggruppe for onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling arrangerer jamnleg følgjande kurs:
Onkologisk fysioterapi del 1
Onkologisk fysioterapi del 2
Introduksjonskurs i kreftrelatert lymfødem
Cancer mamma kurs
Fysioterapi i palliasjon

Norsk fysioterapeutforbund


Nordisk

Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin for legar

Spesialforeningane for palliativ medisin i dei nordiske land har utarbeida ei felles, toårig kursutdanning. 

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine

Fann du det du leita etter?