HELSENORGE

Tilsette

Her er dei tilsette i kompetansesenteret.

Sentral eining på Haukeland universitetssjukehus. Nettverksmodell med tilsette fordelt i heile regionen.

Sentral eining

I sentral eining arbeider seksjonsoverlege, undervisningssjukepleiar, nettverkskoordinator og sekretær:

Dagny Faksvåg Haugen 
Leiar/seksjonsoverlege 
55 97 58 31 

Ann-Kristin Øren
Undervisningssjukepleiar
55 97 57 95

Grethe Skorpen Iversen
Nettverkskoordinator, Livets siste dager
992 04 009

Marit Irene Thuen Hansen
Forskingssjukepleiar
55 97 58 27

Rae F. Bell
Overlege
55 97 58 24

Aud Myhre 
Sekretær 
55 97 58 24

Nettverksmodellen

Kompetansesenteret har knytta til seg eit tverrfagleg nettverk med kliniske medarbeidarar frå alle fire helseføretaksområda i regionen i bistillingar. 

Helse Bergen

Margrete Einen
Farmasøyt, Haukeland sjukehusapotek, 
tlf 55 97 52 57, calling 9-7747, mandag 

Tone-Lise Frantzen
Spesialfysioterapeut, Rehabiliteringstjenester, Haraldplass Diakonale Sykehus
tlf 55 97 94 00, annenhver fredag, ulike veker

Synnøve Glesnes
Ergoterapeut, Ergoterapiavdelinga, Haukeland universitetssjukehus
tlf 55 97 50 13 / calling 9-3821, fredag

Mona Grindheim
Kreftsjukepleiar, Palliativt team, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus
tlf 55 97 35 85, tirsdag
   
Sebastian von Hofacker
Seksjonsoverlege, Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, 
tlf 55 97 94 00 

Katrin Sigurdardottir
Overlege, Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus,
tlf 55 97 94 00

Helse Fonna 

Grete Skeie Sørhus
Kreftsjukepleiar i Vindafjord kommune, Vindafjordtunet
tlf 53 65 59 06, 48 89 12 11, tirsdag 

Anne Lise Eidem Johannesen
Kreftsjukepleiar, Palliativt team, Haugesund sjukehus, Helse Fonna
tlf 52 73 26 51, tirsdag

Laila Johannesen
Kreftsjukepleiar, Palliativt team, Haugesund sjukehus, Helse Fonna
tlf 52 73 26 55, onsdag 

Helse Førde 

Marthe Hauge Aase
Kreftsjukepleiar, Kreftavd., Palliativt team, Helse Førde
tlf 57 83 96 65, mandag 

Marit Eikemo Halsnes
Sjukepleiar, Fjaler kommune 
tlf 57 73 67 54 / 916 89 787, tirsdag 

Helse Stavanger 

Janet Bakken
Sjukepleiar, Mobilt Palliativt Team, ABK, Stavanger universitetssjukehus
tlf 51 51 89 01, torsdag

Margunn Byberg
Kreftsjukepleiar, Lindrende enhet, Sola sjukeheim
tlf 51 29 15 36, torsdag

Hartwig Kørner
Overlege og professor, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus 
tlf 05151, torsdag 

Lars Helge Myrset 
Sykehjemsprest, Tasta sykehjem 
tlf 51 56 85 00 / 92 20 57 19, torsdag 

Fann du det du leita etter?