Pasientar og pårørande

På denne sida presenterer vi informasjon som kan vere av nytte for pasientar med alvorleg sjukdom og deira pårørande.

Ung kvinne triller eldre kvinne i rullestol i park. Foto
Foto: Colourbox.com

Å leve med tungpust - informasjonsbrosjyrar

Sunniva avdeling for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, har utarbeidd ein serie brosjyrar med informasjon og ulike tiltak som kan vere til hjelp for personar som har pustebesvær grunna hjarte- lungelidingar og nokre typar kreft.

Å leve med tungpust - Informasjonsbrosjyrar. Informasjonsbrosjyre om pleiepengar ved alvorleg sjukdom, i livets sluttfase (pdf)

Kurs og tilbod for pasientar og pårørande i Helseregion Vest

Treffstad for kreftsjuke
Bergen kommune har i samarbeid med Kreftforeningen eit tilbod for personar som lever med kreftsjukdom. 
Meir informasjon om treffstaden på Bergen kommune sine nettsider.

Gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom
Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom. Treninga er i gruppe med enkle øvingar for styrke og kondisjon, og vert leia av erfarne fysioterapeutar. Frivillige frå Kreftforeningen bidrar til å skape ei god ramme. Bevegelsesglede og sosialt samvær vert vektlagt. Tilbodet er gratis. Meir informasjon om treningstilbodet.

Kurs og tilbod i regi av Kreftforeninga
Kreftforeninga har mange lokale kurs og tilbod for pasientar i ulike aldersgrupper og deira pårørande.

Informasjon om Kreftforeninga sine kurs og tilbod:
Vestland

Stavanger (Rogaland)


Kreftomsorg Rogaland (KOR)
Kreftomsorg Rogaland er eit lokalt omsorgs- og kompetansesenter for kreftramma, pårørande og etterlatte og andre som møter målgruppa. Dei har kontor i Stavanger og Haugesund.

Informasjon om KOR sine aktivitetar for pasientar og pårørande

Sorggruppetilbod

Kurs og tilbod for pasientar og pårørande nasjonalt

Montebellosenteret er ein nasjonal helseinstitusjon for kreftpasientar og deira pårørande. Senteret arrangerer ei rekke kurs med fokus på å gjere pasient og pårørande i stand til å kome igjennom ein kritisk periode i livet på best mogleg måte.

Meir informasjon om senteret og deira kurs og tilbod
Fann du det du leita etter?