Palliative tilbod

Her finn du ei oversikt over palliative tiltak i Helseregion Vest inndelt etter helseføretaksområde.

Helse Førde føretaksområde

Palliativt team - Kreftavdelinga, Førde sentralsjukehus
Telefon 57 83 96 65 (ekspedisjon)
Mobil 41 53 05 80 

Sjukeheimar med øyremerka palliative senger 

Kveldsol v/Vik bygde- og sjukeheim, Vik kommune , Vik kommune

Lindrande seng ved Fjaler sjukeheim, Fjaler kommune

Lindrande seng ved Høyanger sjukeheim, Høyanger kommune

Lindrande seng  ved Askvollheimen, Askvoll kommune 

Lindrande seng ved Hornindal omsorgssenter , Hornindal kommune

Lindrande seng ved Årdal bu- og omsorgssenr, Årdal kommune

Lindrande seng ved Kulatoppen omsorgssenter, Vågsøy kommune

Lindrande seng ved Førde Helsetun, Førde kommune

Lindrande seng ved Skei bufellesskap, Jølster kommune

Lindrande seng ved Seljetunet omsorg og rehabilitering, Selje kommune

Lindrande seng ved Vikane omsorgssenter, Stryn kommune

Lindrande seng ved Leikanger sjukeheim, Leikanger kommune

Lindrande seng ved Balestrand sjukeheim, Balestrand kommune

Lindrande seng ved Svelgen bu- og servicesenter, Bremanger kommune

Lindrande seng ved Furuhaugane Omsorgssenter, Flora kommune

Lindrande seng ved Gaupne Omsorgssenter, Luster kommune 

Helse Bergen føretaksområde

Palliativt team ved Seksjon smertebehandling og palliasjon
Haukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 73 20   

Sunniva avdeling for lindrende behandling
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Telefon 55 97 94 00 


Sjukeheimar med palliative einingar

Palliativ avdeling, Bergen Røde Kors Sykehjem
Telefon 55 39 79 39

Behandlingsavdelinga, Luranetunet
Avdelingssykepleier Kari B. Johnsen
Telefon 56 57 55 23 

Lindrende enhet, Kleppestø sykehjem
Telefon 56 15 59 00  

Lindrande teneste ved intermediær avdeling, Fjell sjukeheim
Interkommunale senger for Fjell, Sund og Øygarden kommune
Telefon 55 09 74 39  


Sjukeheimar med øyremerka palliative senger

Lindrande seng ved Gulen sjukeheim, Gulen kommune

Lindrande seng ved Austevoll pleie- og omsorgsenter, Austevoll kommune

Lindrande seng ved Nordliheimen sjukeheim, Austrheim kommune

Lindrande senger ved Velferdssenteret på Manger, Radøy kommune

Lindrande seng ved Samnangerheimen, Samnanger kommune

Lindrande senger ved Daletunet Omsorgssenter, Vaksdal kommune

Lindrande seng, Rom for Lindring, ved Granvin sjukeheim

Lindrande seng, Ulvik sjuke- og aldersheim, Ulvik kommune

Helse Fonna føretaksområde

Palliativt team - Haugesund sjukehus
Telefon 05253

Avdeling for lindrende behandling, Sentrum behandlingssenter
Haugesund kommune

Telefon 52 74 38 00 

Sjukeheimar med palliative einingar:


Sjukeheimar med øyremerka palliative senger

Palliativ eining, Bråvolltunet sjukeheim, Ullensvang herad

Lindrande seng ved Husnestunet, Kvinnherad kommune

Lindrande seng ved Rosendalstunet, Kvinnherad kommune

Lindrande senger ved Bokko bo- og behandlingssenter, Odda kommune

Lindrande seng ved Ølen omsorgssenter, Vindafjord kommune

Lindrande seng ved Tysværtunet aktivitet- og omsorgssenter, Tysvær kommune

Lindrande seng ved Fitjar bu- og behandlingssenter, Fitjar kommune

Lindrande seng ved Suldal sjukeheim, Suldal kommune

Lindrande senger ved Norheim bu- og behandlingsheim, Karmøy kommune

Helse Stavanger føretaksområde

Palliativt senter, Stavanger Universitetssjukehus

Mobilt palliativt team: 51 51 89 07

Palliativ sengepost: 51 51 89 23 

Sjukeheimar med palliative einingar

Lindrende enhet ved Boganes sykehjem
Telefon dag/kveld: 51 91 46 41.  Natt: 51 91 46 59
Leder lindrende enhet, telefon: 51 91 46 00
E-post: helene.bergesen@attendo.no 


Stavanger kommunes kompetansesenter i palliasjon

Lindrende enhet ved Sola sjukeheim
Telefon: 51 29 15 36

Lindrende enhet ved Åse bo- og aktivitetssenter
Telefon: 51 97 33 00 

Sjukeheimar med øyremerka palliative senger

Palliative senger ved Tasta sykehjem

Lindrande senger ved Sivdamheimen, Bryne, Time kommune

Lindrande senger ved Hå sjukeheim, Hå kommune

Lindrande senger ved Kleppheimen, Klepp kommune

Lindrande seng ved Bjerkreim Omsorgssenter, Bjerkreim kommune

Lindrande senger ved Korttidsavdelingen 2 vest, Egersund 

Lindrande seng ved Hjelmeland omsorgssenter

Palliative tilbod i kommunehelsetenesta

Klepp kommune

Randaberg kommune


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.