Palliative tilbod

Her finn du ei oversikt over palliative tiltak i Helseregion Vest inndelt etter helseføretaksområde.

Helse Førde føretaksområde

Palliativt team - Kreftavdelinga, Førde sentralsjukehus
Telefon 57 83 96 65 (ekspedisjon)
Mobil 41 53 05 80 

Sjukeheimar med øyremerka palliative senger 

Lindrande seng  ved Askvollheimen, Askvoll kommune 

Lindrande seng ved Svelgen bu- og servicesenter, Bremanger kommune

Lindrande seng ved Bremanger sjukeheim, Bremanger kommune

Lindrande seng ved Fjaler sjukeheim, Fjaler kommune

Lindrande seng ved Høyanger sjukeheim, Høyanger kommune

Lindrande seng ved Furuhaugane Omsorgssenter, Kinn kommune

Lindrande seng ved Kulatoppen omsorgssenter, Kinn kommune

Lindrande seng ved Gaupne Omsorgssenter, Luster kommune 

Lindrande seng ved Leikanger sjukeheim, Sogndal kommune

Lindrande seng ved Seljetunet omsorg og rehabilitering, Stad kommune

Lindrande seng ved Hogatunet Bu- og behandlingssenter, Stad kommune

Lindrande seng ved Vikane omsorgssenter, Stryn kommune

Lindrande seng ved Stryn omsorgssenter, Stryn kommune

Lindrande seng ved Førde omsorgssenter, Sunnfjord kommune

Lindrande seng ved Skei omsorgssenter, Sunnfjord kommune

Lindrande seng ved Naustdal omsorgssenter, Sunnfjord kommune

Lindrande seng ved Sande omsorgssenter, Sunnfjord kommune

Kveldsol v/Vik bygde- og sjukeheim, Vik kommune , Vik kommune

Lindrande seng ved Årdal bu- og omsorgssenter, Årdal kommune

Helse Bergen føretaksområde

Palliativt team ved Seksjon smertebehandling og palliasjonHaukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 73 20   

Medisin 1 Sunniva avdeling for lindrende behandlingHaraldsplass Diakonale Sykehus
Telefon 55 97 94 00 


Sjukeheimar med palliative einingar

Palliativ avdeling, Bergen Røde Kors SykehjemTelefon 55 39 79 39 / 484 02 377

Behandlingsavdelinga, LuranetunetAvdelingssykepleier Kari B. Johnsen
Telefon 909 41 382 / 960 97 060

Lindrende enhet, Kleppestø sykehjemTelefon 56 15 59 00  

Lindrande teneste ved intermediær avdeling, Øygarden lokalmedisinske senterØygarden kommune
Telefon 55 09 74 39  


Sjukeheimar med øyremerka palliative senger

Lindrande seng ved Gulen sjukeheim, Gulen kommune

Lindrande seng ved Austevoll pleie- og omsorgsenter, Austevoll kommune

Lindrande seng ved Nordliheimen sjukeheim, Austrheim kommune

Lindrande senger ved Velferdssenteret på Manger, Alver kommune

Lindrande seng ved Samnangerheimen, Samnanger kommune

Lindrande seng, Rom for Lindring, ved Granvin sjukeheim, Voss herad​

Lindrande seng, Ulvik sjuke- og aldersheim, Ulvik herad

Helse Fonna føretaksområde

Palliativt team - Haugesund sjukehus

Telefon 52 73 20 00 


Avdeling for lindrende behandling, Sentrum behandlingssenter
Haugesund kommune
Telefon 52 74 38 00 

Sjukeheimar med palliative einingar:


Sjukeheimar med øyremerka palliative senger

Lindrande seng ved Husnestunet, Kvinnherad kommune

Lindrande seng ved Rosendalstunet, Kvinnherad kommune

Lindrande senger ved Bokko bo- og behandlingssenter, Ullensvang kommune

Lindrande seng ved Ølen omsorgssenter, Vindafjord kommune

Lindrande seng ved Suldal sjukeheim, Suldal kommune

Lindrande senger ved Norheim bu- og behandlingsheim, Karmøy kommune

Helse Stavanger føretaksområde

Palliativt senter, Stavanger Universitetssjukehus

Palliativt team: 51 51 89 01

Palliativ sengepost: 51 51 89 23 

Sjukeheimar med palliative einingar

Lindrende enhet ved Boganes sykehjem

Telefon dag/kveld: 51 91 46 41.  Natt: 51 91 46 59
Leder lindrende enhet, telefon: 51 91 46 00
E-post: helene.bergesen@stavanger.kommune.no     


Stavanger kommunes kompetansesenter i palliasjon

Lindrende enhet ved Sola sjukeheimTelefon: 51 29 15 36


Lindrende enhet ved Åse bo- og aktivitetssenter
Telefon: 51 97 33 00 

Sjukeheimar med øyremerka palliative senger

Palliative senger ved Tasta sykehjem

Lindrande senger ved Sivdamheimen, Bryne, Time kommune

Lindrande senger ved Hå sjukeheim, Hå kommune

Lindrande senger ved Sirkelen, Klepp kommune

Lindrande seng ved Bjerkreim Omsorgssenter, Bjerkreim kommune

Lindrande senger ved Korttidsavdelingen 2 vest, Egersund 

Lindrande seng ved Hjelmeland omsorgssenter

Palliative tilbod i kommunehelsetenesta

Klepp kommune

Randaberg kommune
Fann du det du leita etter?